Varan har lagts till i varukorgen
Visa upp dina energisnåla byggen
Energi 28 okt 2011
Studenthemmet Bifrost, Borås är registrerad i LÅGANbygg. Huset innehåller 40 mindre lägenheter i 5 våningsplan. Byggnaden är A-klassad, väl värmeisolerad, uppvärmning sker med fjärrvärme och huset är försett med FTX. Foto: Anna Sigge.
Nu kan byggherrar och entreprenörer själva redovisa byggprojekt med låg energianvändning på en marknadsöversikt på nätet. På laganbygg.se presenteras energiprestanda och teknik för över 75 byggnader.

Marknaden för lågenergibyggande ska stärkas och då kan erfarenhetsutbyte mellan aktörer bidra. Det är grundtanken bakom webbtjänsten Lågan bygg, som är en del av programmet Lågan, se faktaruta.

På webbplatsen laganbygg.se kan både beställare och leverantörer öka kunskapen om produkter och tjänster. I förlängningen ska det leda till fler affärer i byggbranschen, enligt skaparna.

”Får fart på byggandet”

Lågan bygg är dessutom viktig i uppföljningen av Energimyndighetens strategi för nära noll-energibyggnader. Med hjälp av marknadsöversikten kan myndigheten bedöma hur mycket ny- och ombyggnader av lågenergihus bidrar till att minska energianvändningen nationellt.

– Västra Götalandsregionen vill bidra till att öka takten inom energieffektivt byggande ytterligare. Lågan bygg är ett utmärkt verktyg som kan vara till hjälp för att få fart på byggandet av energieffektiva lokaler, säger Peter Holmberg, miljöchef Västra Götalandsregionen, en av aktörerna som står bakom Lågan.

Uppgifterna granskas

Byggherren eller entreprenören lägger enkelt in uppgifterna i ett webbaserat formulär på www.laganbygg.se. För att få mata in sina uppgifter måste man registrera ett konto och få det godkänt av webbtjänstens administratör.

Alla kan skapa ett konto men byggnaderna måste vara A- eller B-klassade enligt standarden SS 24300-2:2011 för att komma i fråga på listan.

Byggnaden måste innehålla en utförlig energiprestanda som uppfyller kraven i E-BBR18.

Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, granskar informationen och, bedömer trovärdigheten i uppgifterna. Sedan ger Lågan bygg sitt godkännande att objektet publiceras på listan.

FAKTA Om programmet Lågan

Lågan - program för byggnader med mycket låg energianvändning – är ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Formas, Boverket och branschaktörer. Programmet är femårigt (2010-–2014) och syftar till att sprida kunskap om, och stimulera till byggande av bostäder och lokaler med låg energianvändning.

Här kan byggherrar, entreprenörer och konsulter ansöka om medel för demonstrationsstöd och stöd till regionala/lokala samverkansinitiativ.

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Om programmet Lågan

Lågan - program för byggnader med mycket låg energianvändning – är ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Formas, Boverket och branschaktörer. Programmet är femårigt (2010-–2014) och syftar till att sprida kunskap om, och stimulera till byggande av bostäder och lokaler med låg energianvändning.

Här kan byggherrar, entreprenörer och konsulter ansöka om medel för demonstrationsstöd och stöd till regionala/lokala samverkansinitiativ.