Varan har lagts till i varukorgen
Viktigt välja rätt effektivisering
Energi 27 okt 2011
Att tilläggsisolera taket är oftast ett lönsamt sätt att energieffektivsera. Dessutom minskar risken för isbildning på taket. Foto: Jozef Hornak.
Fastighetsägare som vill energieffektivisera och är anslutna till fjärrvärmenätet bör räkna noga innan man väljer åtgärd. Mest lönsamt är oftast effektsparande åtgärder som minskar energianvändningen vintertid.

Fastighetsägarna i Stockholm och konsultföretaget WSP har jämfört det ekonomiska utfallet av fyra olika energisparande åtgärder i ett så kallat Nils Holgersson-hus.

Åtgärderna har simulerats för fem orter – Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping.

De fyra åtgärder som jämförts är:

  • Tilläggsisolering av tak (från 50 till 300 mm isolering)
  • Installation av individuell mätning och debitering (IMD) av tappvarmvatten
  • Injustering av värmesystem för att minska övertemperatur
  • Installation av termisk solvärme/solfångare som ger tappvarmvatten.

Spara på vintern mest lönsamt

Lönsamma visade sig tilläggsisoleringen av taket och injusteringen av värmesystemet vara. Dessa minskar framförallt energianvändningen under den kalla årstiden då fjärrvärmepriserna är som högst.

Installationen av IMD och termisk solvärme tappvarmvattnet gick dock inte att räkna hem. Orsaken är att solfångare för tappvarmvattnet huvudsakligen minskar fjärrvärmeanvändningen på sommaren när priserna är som lägst.

Inte heller installationen av IMD var lönsamt eftersom även det till stora delar sparar energi under sommarhalvåret.

Räkna detaljerat

Per Forsling, chef för förvaltningsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm uppmanar fastighetsägare som vill energieffektivisera att räkna både en och två gånger innan man väljer åtgärd.

– Det som avgör om en effektivisering blir lönsam eller inte är dels när på året största energibesparingen görs, dels hur fjärrvärmebolagens taxor är konstruerade.

– Därför är det viktigt att inte utgå från schablonberäkningar utan räkna detaljerat på vilken effekten blir just i det enskilda fallet. Med detta bör man ta hjälp av en oberoende expert. En enkel regel är dock att det som spar energi vintertid ofta lönar sig bäst.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Hållbarhet Kyla Värme Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter