Varan har lagts till i varukorgen

VA-chef fälld i vattenskandal

Köar för färskt vatten i Nokia, Finland. Tusentals blev sjuka av smutsigt vatten. Foto: Veli-Matti Parkkinen / SCANPIX
VA-chef i finska Nokia dömd efter den vattenskandal som drabbade staden 2007.
Stig Emilsson
Informatör Anläggning

Den 28 november 2007 utförs ett servicearbete på avloppsreningsverket i Nokia. Den ansvarige VA-chefen som varit anställd i nästan 20 år ska efter servicearbetet ta aktuell vattenlinje i drift.

Proceduren misslyckas dock och han misstänker att det inte finns vatten i systemet. Då öppnar han en annan ventil som kopplar ihop rören mellan det renade avloppsvattnet och dricksvattnet.

Trycket på den smutsiga sidan är betydligt större än på dricksvattensidan vilket får katastrofala följder (men det är inget han är medveten om i det läget).

Avloppsvatten i dricksvattnet

Först två dygn senare upptäcker man misstaget, men då har 450 000 liter avloppsvatten hamnat i dricksvattnet. Minst 8 000 personer drabbas av det infekterade vattnet, de flesta får akuta magsmärtor och en del blir långvarigt dåliga.

En del lider fortfarande av sviterna av olika tarmbakterier. En kvinna dog efter cirka en vecka och man konstaterade att hon dött i sviterna av svår tarminfektion orsakad av bakterier från vattnet.

Omärkt ventil

Ventilen som öppnades var ej uppmärkt – trots att den funnits där sedan åtminstone år 1989. VA-chefen har ju arbetat där hela tiden och borde ha sett till att märka upp ventilen, för övrigt ska alla ventiler vara märkta.

Ingen verkade heller veta varför den ventilen fanns överhuvudtaget. Dokumentation som visade flöden var heller inte aktuell. Det var VA-chefens uppgift att se till att dokumentationen stämde.

Vad åtalades cheferna för?

1. Grovt vållande av allmän fara

VA-chefen har varit grovt vårdslös då han öppnat en ventil som han borde ha vetat kunde orsaka att renat avloppsvatten och dricksvatten kunde blandas och hamna i dricksvattnet

2. Vållande till annans död

För kvinnan som dog har man funnit det klarlagt att hennes dödliga tarminfektioner var direkt kopplad till det förgiftade dricksvattnet. Genom sin oaktsamhet är VA-chefen vållande till kvinnans död.

3. Tjänstefel

VA-chefens chef ”direktören” åtalades för tjänstefel för att han inte ”vaktat” VA-chefen – ungefär så löd domen. Han borde även ha sett till så att de hade haft bättre övervakning, noggrannare dokumentation, vilken ventil som gjorde vad etc.

Hur lyder domen?

VA-chefen borde ha vetat att genom att öppna ventilen så skulle det renade avloppsvattnet ha möjlighet att blandas med dricksvattnet. Genom sin vårdslöshet har han orsakat så att över 8 000 invånare i staden Nokia fått infekterat vatten i sitt dricksvatten vilket orsakat stora risker för deras hälsa. I minst ett fall har en person avlidit av sviterna.

Man kan även konstatera att han inte handlat med uppsåt, han har inte haft egen personlig vinning av sitt handlande, men hans handlande har varit grov vårdslöshet och vållande till allmän fara och även vållande till annans död.

Vad får de för straff?

• VA-chefen får sju månaders fängelse:

– villkorligt för ”vållande till allmän fara (under tiden 1.9-95 till 30.11-07)

och vållande till annans död” (10.12-07)

– skadeståndskyldig till staten för domstolskostnader (vittnesförhör)

(domen är överklagad)

• Direktören anses oskyldig:

– till brott mot tjänstefel, dock har han fått sparken som chef.

• Staden Nokia blir skadeståndsskyldigt:

– till vissa av de privatpersoner som begärt skadestånd. För sveda och värk, faktiska utgifter i samband med läkarbesök, merkostnader i form av inköp av buteljerat vatten etc… VA-chefen var anställd av staden Nokia – därför blir staden skadeståndsskyldig.

Stig Emilsson
Informatör Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter