Varan har lagts till i varukorgen
Samordning ger säkrare vatteninstallation
Teknik 12 okt 2011
Säker Vattens senaste hjälpmedel för att få trygga och bra VVS-installationer är ett dokument som ska hjälpa till att förbättra samordningen mellan Bygg och VVS i projekt.
Veronica Eade
Redaktör, VVS

Samverkan mellan bygg- och VVS-branschen är en förutsättning för att kunna uppfylla kraven på hur bra och vattensäkra installationer ska utföras i fastigheter.

Hjälpmedel för bygghandlingar

Säker Vatten har nu lagt ett samordningsdokument till de branschregler för Säker Vatteninstallation som funnits sedan 2005. Samordningsdokumentet ska kunna användas för att skapa en bra och genomtänkt bygghandling, så att byggentreprenören och vvs-företagen diskuterar utifrån samma underlag.

För att undvika avsteg i branschreglerna, behöver Säker Vatten-utbildade montörer och arbetsledare få rätt förutsättningar från början.

- Nu tar vi nästa steg för att få trygga och bra VVS- installationer genom att VVS-branschens samarbete med olika parter ökar. Vi släpper därför dokumentet ”Samordning Bygg/VVS”, säger Thomas Helmerson, vd på Säker Vatten.

Tips kopplade till AMA beskrivningstext

Samordningsdokumentet hänvisar till AMA Hus 08 för att göra det enkelt för de olika parterna att föra in branschreglernas innehåll i sina handlingar. Texten innehåller olika tips och råd för hur man ska kunna utföra byggnadsarbeten som möjliggör installationer enligt branschregler Säker Vatteninstallation.

- Arkitekter och byggkonstruktörer får ett samordningsdokumentet utskickat till sig, och det finnas för nedladdning från vår hemsida, www.säkervatten.se, säger Fredrik Runius, teknikchef på Säker Vatten.

Principlösningar

Som bilagor till samordningsdokumentet finns principskisser för att tydliggöra vilka krav som ställs på byggdelar och -material för Säker Vatteninstallation. Ett exempel är den principskiss som hör till avsnitt 2.4.1 Fogar på tappvattenledningar, som visar hur ett installationsschakt ska utföras för att vara godkänt för Säker Vatten.

Dessutom får arkitekter och konstruktörer verktyg för att kunna rita hus, schakt, schaktbottnar med rätt förutsättningar för utförande enligt Säker Vatten.

Säkrare vatteninstallationer ska förhoppningsvis bli följden när byggare och vvs.are samordnar sitt arbete.
Fördjupningsmaterial

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Säkrare vatteninstallationer ska förhoppningsvis bli följden när byggare och vvs.are samordnar sitt arbete.
Fördjupningsmaterial