Varan har lagts till i varukorgen

Så förvaltar du dina hus hållbart

Teknik 24 nov 2011
Ingela Lindh, Anna Denell, Göran Werner, Anders Nordstrand och Martin Lindfors delar med sig av sina bästa tips. Foto Thord Sköldekrans
Utred hur ditt företags miljöpåverkan ser ut och börja med det som ger bäst effekt. Gör rätt saker i rätt ordning. Sätt upp mätbara mål och följ upp kontinuerligt.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Råden om hållbar fastighetsförvaltning kom fram när vi samlade fem företrädare för branschen för att höra hur deras företag arbetar med dessa frågor.

Hållbar förvaltning inbegriper såväl ekologiska som ekonomiska och sociala perspektiv. Men det mesta som görs i dag handlar fortfarande om att spara ekonomi och miljö.

Fler och fler börjar dock väva in social hållbarhet i sitt arbete, både för hyresgästernas bästa och för att det i förlängningen sparar pengar till bolaget.

Dåliga på att följa upp

Kommunägda Micasa Fastigheter upphandlar sedan i fjol driften av sina fastigheter med ett tydligt fokus på kvalitet, i stället för som tidigare då priset ofta fick styra. Det har lett till att man även infört ett nytt system för att följa upp och utvärdera att man verkligen får det man beställt.

– Vi har alltid varit duktiga på att sätta igång saker men sämre på att följa upp och utvärdera resultaten, säger Anders Nordstrand, vd för Micasa Fastigheter. Nu har vi inrättat en uppföljningsgrupp som ska se till att uppföljningarna verkligen blir av och att de inte faller mellan stolarna på grund av att vi har så mycket annat som måste göras hela tiden.

Koll på hela kedjan

I utvärderingen ingår att kontinuerligt följa upp hur driftentreprenörerna prioriterar sina uppdrag, hur jobben görs och om de genomförs på rätt sätt, hur lång tid det tar samt hur hyresgästerna anser att de blivit bemötta.

– På så sätt har vi koll på hela kedjan, ser när det finns brister och har lättare att återkoppla till våra uppdragstagare, säger Anders Nordstrand.

Micasa Fastigheter har också lyckats minska den löpande energiförbrukningen i flera av sina fastigheter med i genomsnitt 30 procent. Detta genom att investera i ett metodiskt energisparprojekt för 300 miljoner kronor.

Satsningen gjordes i alla fastigheter där investeringen kunde räknas hem på sju år eller snabbare.

– Satsningen blev framgångsrik tack vare att alla medarbetare och upp till högsta ledning var engagerade i besparingsarbetet, säger Anders Nordstrand.

Skruva på det du har först

Martin Lindfors, ansvarig för stora kunder hos ISS Property, gillar Micasas satsning på att handla upp utifrån kvalitet i stället för pris. Det är ett bra sätt att öka hållbarheten i förvaltningen, tycker han, och hoppas att fler följer efter.

Som uppdragstagare även åt många mindre fastighetsägare rekommenderar han också att göra rätt saker i rätt ordning. Men det menar han att  man ska börja skruva på det man har innan man rusar ut och köper nytt.

– För en stressad fastighetsägare är ekonomin extremt viktig, då är det lätt hänt att man av kostnadsskäl missar att sköta driften av sina energi- och värmesystem på bästa sätt, säger Martin Lindfors:

– Många har för sig att de måste byta ut en massa installationer för att göra besparingar. Men ofta finns det mycket pengar och minskad förbrukning att tjäna på att köra befintliga system effektivare och möjligen nöja sig med kompletteringar av dessa. Definitivt ska man börja med att vässa det man har.

Åtgärda störst först

Anna Denell är miljöchef på Vasakronan, landets största fastighetsägare som också profilerat sig som en av de mest miljövänliga. Hon anser att man måste börja med att identifiera vilken miljöpåverkan man har och koncentrera sig på att först åtgärda det som är störst.

– För att få fart på arbetet är det jätteviktigt att sätta upp mål som är mätbara och som också följs upp kontinuerligt, säger Anna Denell.

Vasakronan har som en följd av detta de senaste fem åren minskat sina koldioxidutsläpp med mer än 90 procent och har som ambition att bli ett helt klimatneutralt företag.

Men Anna Denell betonar också vikten av att inte glömma bort mindre miljöförbättrande åtgärder som kan ha en stor symbolverkan och därmed driva på det större arbetet:

– För att få alla medarbetare engagerade kan det till exempel handla om att införa källsortering på det egna kontoret eller tillhandahålla lånecyklar för personalen, så att de slipper ta bilen.

Våga tänka långsiktigt

Göran Werner, miljö- och fastighetskonsult på WSP håller med om att det viktigaste är att inventera statusen först för att kunna göra rätt saker och sätta upp tydliga, mätbara mål.

– Du måste ta reda på vad som är rätt och fel för just ditt fastighetsbestånd, säger Göran Werner. Gemensamt är dock att alltid tänka långsiktigt och våga räkna vidare än det strikt kortsiktigt ekonomiska och till exempel väga in sociala och andra ”mjuka” värden. Att rusta ett dåligt område innebär ofta att du får mindre skadegörelse och minskad omflyttning, vilket på sikt sparar pengar.

Göran Werner rekommenderar fastighetsägare att i detta arbete ta hjälp av miljöklassningssystemen, som han anser ger en bra samlad bild på fastighetens status.

– Systemet Miljöbyggnad är både ett styr- och kvalitetssystem. Genom att till exempel lägga en femårsplan på att lyfta din byggnad till silver-klassning har du ett bra underhållsprogram för ditt ombyggnadsarbete med tydliga kriterier för vad som ska uppfyllas.

Socialt hållbart i Hökarängen

Allmännyttiga Stockholmshem arbetar sedan några år med att öka den sociala hållbarheten i sina bostadsområden. I Hökarängen i södra Stockholm har man inlett ett pilotprojekt som om det blir lyckosamt ska fungera som förebild för andra områden. Ambitionen är att göra området såväl ekonomiskt som ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart.

– Hökarängen är absolut en av Stockholms vackraste förorter men har tyvärr en attraktivitet som bara sjunker, säger Stockholmshems vd Ingela Lindh.

För att lyfta området har bolaget tagit hjälp av de boende i området och genomfört så kallade boende-dialoger, med Öppet hus och hoppborgar för barn, där invånarna får säga vad de tycker är bra eller dåligt och hur de vill ha det istället.

På en karta har de boende också fått sätta ut röda och gröna pluppar, som markerar bra och dåligt. En gratis månadshyra lottas ut bland de som deltar.

– Det finns ett stort engagemang hos många av dem som bott länge i Hökarängen och en livaktig kulturell verksamhet som vi också har nytta av.

Allt närmare sanningen

Strax före sommaren sammanställdes alla synpunkter och återrapporterades till de boende.

– Självklart har vi inte nått alla men tycker oss ändå ha kommit en bra bit nära sanningen vad som är bra eller dåligt. Det finns hos de boende en tydlig fokusering på trygghet. Man efterlyser bättre ordning och städning både inne och ute och röjning av sly och buskage samt anmärker på belysning och portlås som inte fungerar, säger Ingela Lindh.

Artikeln är tidigare publicerad i Aff-nyheter.

FAKTA Visste du att...

……föreningen Aff ska ta fram en helt ny generation avtal för fastighetsbranschen. Dessa ska innehålla kvalitetsmått som gör det lätt att mäta kriterier för hållbarhet på samma sätt som dagens kriterier för till exempel städning eller service av fläktaggregat. Sedan ett år innehåller Aff ett energikapitel med incitament för energioptimering.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Visste du att...

……föreningen Aff ska ta fram en helt ny generation avtal för fastighetsbranschen. Dessa ska innehålla kvalitetsmått som gör det lätt att mäta kriterier för hållbarhet på samma sätt som dagens kriterier för till exempel städning eller service av fläktaggregat. Sedan ett år innehåller Aff ett energikapitel med incitament för energioptimering.