Varan har lagts till i varukorgen

Rostfritt stål kan visst rosta

Konstruktion 17 okt 2011
Simhallar och äventyrsbad drabbas ofta av rostangrepp eftersom miljön både är klorhaltig och varm.
Visst kan rostfritt stål rosta, fast det inte borde kunna göra det. I två rapporter undersöks problemet med korrosion i rörledningar respektive betong.

Det finns vissa begrepp som inger en väldigt tryggt känsla, som till exempel ”rostfritt stål”. Investerar man i det så slipper man rost, tror de flesta. Men så är det naturligtvis inte.

Det finns över 250 olika kvaliteter på rostfritt stål. Ju billigare stålet är, och därmed har lägre legeringsgrad, desto sämre är skyddet mot rost i mer aggressiva miljöer.

Varim undersöker vattenmiljöer

Flera organisationer har uppmärksammat detta och undersökt problemet närmare i olika situationer. Dels har Varim (vattenreningsindustrins mötesplats) i en studie, med slutrapport i maj 2011, tittat på rörledningar och korrosion av rostfritt stål i olika vattenmiljöer.

Rapporten heter ”När rostfritt stål rostar – orsaker och åtgärder”. Dels publicerade industriforskningsinstitutet Swerea en rapport 2008 med titeln ”Korrosionsegenskaper hos rostfritt stål i betong – Optimalt val av stålkvalitet i betongkonstruktioner”.

Varierande kvalitet

Det som kallas rostfria stål är en grupp metallegeringar som innehåller över tio procent krom. Kromhalten skapar den goda korrosionsresistensen i många vanliga miljöer genom att reagera med luftens syre och bilda en skyddande oxidfilm på stålytan.

Utöver krom ingår även nickel och molybden i legeringar i rostfritt stål. Generellt kan sägas att ju högre innehåll av dessa tre legeringsämnen, desto dyrare och mer korrosionsresistent är stålet.

När uppstår korrosion?

Korrosion av rostfria stål är beroende av vilken kvalitet stålet har och hur aggressiv den omgivande miljön är. Av båda rapporterna framgår att ju mer kloridjoner som finns i omgivande miljön, desto tuffare krav ställs på det rostfria stålet.

Den typ av korrosion som uppstår är sällan allmän korrosion utan det blir punktkorrosion/gropkorrosion. Hur stor risken är att ett rostfritt stål utsätts för gropfrätning beror framför allt på halten legeringsämnen i det rostfria stålet.

Optimera materialvalet

Slutsatsen från de båda rapporterna är att det är mycket viktigt att optimera varje materialval. Det gäller att ta reda på vilken miljö det rostfria stålet ska användas i och sedan noga välja en kvalitet som motsvarar kraven både tekniskt och ekonomiskt.

Text: Ylva Sjönell

FAKTA Fyra punkter om rostande rostfritt

  • Ju aggressivare miljöer desto dyrare och mer höglegerade stål krävs
  • Temperaturen är en accelerator i mer aggressiva miljöer
  • Närvaro av kloridjoner ökar risken för korrosion av rostfritt stål. I samband med det kan även utmattnings-/spänningskorrosion förekomma, speciellt vid hög temperatur.
  • En riskfaktor för korrosion är när materialet svetsas eller utsätts för andra typer av värmebehandling. Det kan på grund av materialvandring och oxidbildning under värmebehandlingen leda till rostangrepp.
Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Fyra punkter om rostande rostfritt

  • Ju aggressivare miljöer desto dyrare och mer höglegerade stål krävs
  • Temperaturen är en accelerator i mer aggressiva miljöer
  • Närvaro av kloridjoner ökar risken för korrosion av rostfritt stål. I samband med det kan även utmattnings-/spänningskorrosion förekomma, speciellt vid hög temperatur.
  • En riskfaktor för korrosion är när materialet svetsas eller utsätts för andra typer av värmebehandling. Det kan på grund av materialvandring och oxidbildning under värmebehandlingen leda till rostangrepp.