Varan har lagts till i varukorgen

Ny bok om BIM – så här gör du

Energi 4 okt 2011
Är du nyfiken på hur man arbetar med BIM rent konkret? En ny lärobok redogör pedagogiskt hur BIM kommer in i byggprocessens alla skeden. En av de stora poängerna med boken är att den tydliggör vad som är realistiskt att göra idag och vad som är visionärt.
Karin Larén Hallström
Press

Marko Granroth, verksam vid Sweco Systems och lärare vid KTH, har skrivit en bok med titeln BIM – ByggnadsInformationsModellering. Orientering i en modern arbetsmetod.

Boken beskriver i text och med många förklarande figurer hur BIM kan användas från ett tidigt skede i projektet till förvaltning.

Marko berättar att boken främst vänder sig till dem som behöver en introduktion till BIM, det är därför den kallas orientering. Men även den redan insatte hittar intressant läsning i boken. Bland annat kan den vara till hjälp för den som behöver förklara och kommunicera BIM för sina kollegor och samarbetspartners.

Många figurer

–Vi pratar mycket om BIM i byggsektorn, ibland utan att vi har en klar bild av det. Det finns olika beskrivningar av vad en byggnadsinformationsmodell kan innehålla. Det är lätt att blanda ihop vad vi kan göra idag och vad som är möjligt i framtiden.  Eller vad som kan göras nu, men som kanske inte är så rationellt eller ekonomiskt förnuftigt, säger Marko Granroth.

Enligt Markos definition är BIM en virtuell modell av verkligheten. I den samlas och organiseras information från byggnadens hela livscykel. Delar av BIM kan också kallas för en objektsbaserad modell, vilket härrör från sättet den är programmerad på. Objektbaserade modeller är ganska lätta att ta till sig även för den som inte är kunnig i 3D.

Att komma igång

Marko ser BIM som en av flera lösningar på branschens problem, som fel utförande, tungroddhet och ökande kostnader. Genom att använda BIM på rätt sätt menar Marko Granroth att man effektiviserar bygg- och delprocesserna.

Han säger att det blir färre informationssteg med BIM, där varje steg tydliggör vilka misstag som riskerar att begås. BIM eliminerar informationsglappen. Boken innehåller uppgifter om besparingspotential och risker i byggprocessen. Dessa har lämnats av en av branschens leverantörer av kalkylhjälpmedel.

Marko sticker inte under stol med att det finns utmaningar och att BIM inte passar alla:
– En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. När det gäller BIM måste de flesta av de inblandade behärska BIM, annars riskerar man vad jag kallar en ofullständig byggprocess.

Viktiga aspekter av BIM

Det finns tre grundläggande aspekter på användandet av BIM:

 • Visualisering av utformning och gestaltning
 • Översikt över kostnads- och hyresnivå
 • Tidsaspekten

Marko Granroths råd till nybörjaren är att börja med gestaltning och visualisering. Där är skillnaden inte så stor jämfört med att arbeta med 3D-modellering. Bygg sedan på modellen med mer information.

Lär av andra

Många mindre företag är oroliga för att hamna på efterkälken. Men att BIM enbart skulle vara en fråga för större aktörer med mycket muskler och stora IT-avdelningar stämmer inte, enligt Marko. I boken beskrivs kortfattat vilka investeringar i utrustning och utbildning som krävs.

– Det är inte nödvändigt med förkunskaper i objektbaserad teknik, även om det naturligtvis underlättar. Titta på genomförda projekt, lär av dem! Erfarenheten samlas allt eftersom.

Realistiska förväntningar, vad som de facto är möjligt, är också viktigt. Risken finns annars att man gör något man tror ska fungera och blir besviken när det inte gör det. Här kan läroboken vara behjälplig.

Marko berättar om andra länder som kommit längre än vi, såsom Finland och Singapore. Vad gör de som inte vi gör?

– Finska staten har under lågkonjunkturen för ett år sedan givit bidrag till forskning och utveckling. Flera av de stora programtillverkarna inom BIM som Tekla, MagiCad och Solibri har finskt ursprung.

I Singapore har staten gått före och tillhandahåller lagar, standarder och riktlinjer i ett format som är användbart i byggprocessen.

FAKTA Bokens innehåll

Första delen beskriver olika begrepp och processer kopplade till BIM. Här finns en förenklad ekonomisk analys av byggprocessen där tre olika fallstudier utförs.

I del två i boken gestaltas inverkan av BIM i arbetet under:

 • Förstudie
 • Programskede
 • Systemhandling
 • Förfrågningar
 • Anbud och upphandling
 • Byggskede
 • Inflyttning och idriftsättning

De olika skedena i byggprocessen bryts ned i delprocesser och gestaltar i figurer vilka möjligheter användning av BIM ger. Författaren tydliggör hur den påverkar olika yrkesgrupper, samt vad som är möjligt att utföra idag och vad som är visioner.

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Produktion Projektering Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Bokens innehåll

Första delen beskriver olika begrepp och processer kopplade till BIM. Här finns en förenklad ekonomisk analys av byggprocessen där tre olika fallstudier utförs.

I del två i boken gestaltas inverkan av BIM i arbetet under:

 • Förstudie
 • Programskede
 • Systemhandling
 • Förfrågningar
 • Anbud och upphandling
 • Byggskede
 • Inflyttning och idriftsättning

De olika skedena i byggprocessen bryts ned i delprocesser och gestaltar i figurer vilka möjligheter användning av BIM ger. Författaren tydliggör hur den påverkar olika yrkesgrupper, samt vad som är möjligt att utföra idag och vad som är visioner.