Varan har lagts till i varukorgen

Nu är BBR 19 publicerad

Energi 10 okt 2011
Nu går det att ladda ner BBR 19 i pdf-format. Foto: Anders Wester
Boverkets har beslutat om ändringar i byggreglerna, BBR, när det gäller brandskydd, energi samt ändring av byggnad. Nu finns de nya reglerna, BFS 2011:26 BBR 19, att ladda ner från Boverkets webbplats.

Den 4 oktober beslutade Boverket om ändringar i Boverkets Byggregler, BBR. Samtidig beslutades om Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BFS 2011:27 - BBRAD 1.

Både BBR 19 och BBRAD 1 kan laddas ner från Boverkets webbplats via länkar till höger.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

BBR 19 träder i kraft 1 januari 2012. Övergångsbestämmelserna skiljer sig lite från hur de brukar vara formulerade.

Ändring av byggnader

De nya bestämmelserna om ändring av byggnader tillämpas inte på arbeten som:

a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 januari 2013,

b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 januari 2013,

c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den 1 januari 2013.

För tillbyggda delar, när en byggnad byggs till, tillämpas äldre bestämmelser på arbeten som:

a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 januari 2013,

b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 januari 2013,

c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den 1 januari 2013.

Byggherren behöver inte, men får naturligtvis, tillämpa de nya bestämmelserna före den 1 januari 2013 om han vill.

Nya byggnader och tomter

Äldre bestämmelser om uppförande av nya byggnader och om tomter får tillämpas på arbeten som:

a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 januari 2013

b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 januari 2013

c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den 1 januari 2013.

Här kan byggherren under övergångsperioden ange om han tänker tillämpa de gamla bestämmelserna.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter