Varan har lagts till i varukorgen

Norge kräver BIM i upphandling

Energi 2 nov 2011
Norska Statsbygg har både BIM-manual och informationsbroschyr enkelt åtkomliga på hemsidan.
I Norge och Finland har myndigheterna ställt krav på BIM i statliga upphandlingar och därigenom satt processen i rullning.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Först när en eller ett par starka aktörer går samman och ställer krav kommer utvecklingen ta fart i Sverige. Så vad kan vi lära av Norge?

– Under ett par år har vi använt vår ställning som stor offentlig beställare och drivit på utvecklingen genom att ställa krav på BIM, säger Öivind Christoffersen från norska Statsbygg.

Startskottet gick 2005 då Statsbygg sjösatte sitt första pilotprojekt. Fem år senare är BIM implementerad i den vanliga byggprocessen och på väg in i förvaltningen. IFC Open BIM är kärnan i den tekniska plattformen och kompletteras med den mjukvara som behövs.

– Alla större projekt ska konstrueras i BIM och på sikt ska alla våra byggnader konverteras in i BIM, säger Öivind Christoffersen.

Förenklar men är svårt

Visuellt ger det möjlighet att se både byggnaden och hur den samspelar med omgivningen. Samtidigt kan materialval och konstruktion optimeras under själva processens gång i stället för i sista minuten.

En styrka med BIM är att aktörerna arbetar nära varandra under hela processen, men det är också en av de största utmaningarna eftersom det är en ny modell för branschen. Att vara öppen med sitt arbete under arbetets gång skiljer sig mycket från att dela med sig av det färdigt resultatet.

På energisidan arbetar Statsbygg med en integrerad mjukvara Klimagassregnskap.no. På den internationella marknaden dominerar Graphisofts Ecodesigner och Ecotect från Autotec.

Förvaltningen storvinnare

När fastighetsförvaltningen kan få informationsstatus för olika komponenter i byggnaden finns ännu större besparingar att göra. Information om allt från byte av fläktfilter till underlag för den mest fördelaktiga renoveringen av fönster finns då samlat på ett och samma ställe.

Hos Stockholmshem väcker diskussionerna kring BIM lust att fundera vidare. System som lovat kvalitetssäker produktion till lägre kostnad känns inte så nytt. Däremot lockar möjligheten att ta med informationen in i förvaltningen:

– Det verkligt spännande ligger i om vi kan få en informationsdatabas ”på köpet” om våra framtida förvaltningsobjekt. Vi vet till exempel att vi måste bli mer flexibla och kundinriktade när det gäller utformningen av våra lägenheter, våra hyresgäster vill påverka och ha fler valmöjligheter. Detta ställer stora krav på en effektiv förvaltning. Här skulle kanske BIM kunna vara ett av flera redskap, säger Ingela Lindh, vd på Stockholmshem.

Huruvida BIM kan bli aktuellt när det gäller renoveringen av företagets fastigheter inom miljonprogrammet tycker hon är alldeles för tidigt att svara på.

Tillit mellan spelarna

Dagens mjukvaru- och teknikfokus tycker Öivind Christoffersen att det är hög tid att lämna. BIM handlar om så mycket mer och annat, framför allt förhållningssätt och ledarskap.

Branschens olika aktörer kan inte längre lämna över information om byggnader som stafettpinnar till varandra. De behöver vara delaktiga i varandras arbete under arbetets gång. Det kräver en utökad tillit både mellan professioner och mellan företag .

Nätverkande och kravställande

– Information till branschen om BIM, och om våra önskemål, har varit en stor del av framgången. Vi har varit tydliga med att vi som offentlig byggherre kräver öppen BIM som standard.

I Norge har fastighetsbolaget Statsbygg ett statligt uppdrag att påverka och utveckla samhällsbyggarbranschen. Den svenska motsvarigheten till Statsbygg skulle vara en förening av Fastighetsverket, Akademiska Hus och Vasakronan.

Öivind Christoffersen låter förstå att en hel del nätverkande med akademin och stora tekniska konsulter också ingått i arbetsmodellen. Nu börjar det arbetet betala sig. Den svenska traditionen av samverkan, konsensus och rationell problemlösning skulle alltså kunna underlätta övergången till BIM här.

FAKTA Fördelar BIM

Enligt Kairos Future och WSP finns miljoner att hämta om samhällsbyggarnbranschen går över till inforamtionsmodellering i 3D:

  • Produktionsekonomi – färre ändringar, mindre svinn och bättre lösningar
  • Driftsekonomi – effektivare förvaltning
  • Miljö – enklare energioptimera
  • Klimat – bättre styrning av inomhusklimat och ljus
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Produktion Projektering Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Fördelar BIM

Enligt Kairos Future och WSP finns miljoner att hämta om samhällsbyggarnbranschen går över till inforamtionsmodellering i 3D:

  • Produktionsekonomi – färre ändringar, mindre svinn och bättre lösningar
  • Driftsekonomi – effektivare förvaltning
  • Miljö – enklare energioptimera
  • Klimat – bättre styrning av inomhusklimat och ljus