Varan har lagts till i varukorgen
Lovgranskning av tillgänglighet och arbetslokaler?
Lov och tillsyn 14 okt 2011
Det finns inte något krav på att HSO (Handikappförbunden) eller skyddsombud ska skriva på ritningar för att bygglov skall ges.

I ärenden om bygglov ska en byggnads tillgänglighet och användbarhet prövas. I plan- och bygglagen anges inte närmare hur detta ska göras.

Generellt gäller att kraven som avser byggnadernas utformning ska granskas i bygglovet. Kraven som avser byggnadernas tekniska egenskaper hanteras vid det tekniska samrådet.

I webbtjänsten PBL Kunskapsbanken har Boverket publicerat förslag om vad som bör redovisas i bygglovsritningarna och granskas i byggnader, lokaler och bostadslägenheter. Förslaget är från remissunderlag till Allmänna Råd. Se länken till höger.

Arbetslokaler

När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts hålls normalt ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden, eller den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt Plan- och bygglagen. (PBL). Då går man igenom:

  • hur arbetet ska planeras och organiseras
  • förslaget till kontrollplan
  • handlingarna i övrigt.

Om samrådet rör arbetslokaler eller ett personalrum för arbetstagare ska en kallelse till samrådet också skickas till arbetsmiljömyndigheten och en representant för arbetstagarna. Se Plan- och bygglag (2010:900) kapitel 10, paragraf 15.

I samband med att arbetslokaler uppförs ska arbetsmiljömyndigheten och representant för arbetstagarna kallas till samrådet. Foto: Mikael Forsberg
Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Tillgänglighet Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

I samband med att arbetslokaler uppförs ska arbetsmiljömyndigheten och representant för arbetstagarna kallas till samrådet. Foto: Mikael Forsberg