Varan har lagts till i varukorgen
Lägre stöd ska ge fler solceller
Energi 21 okt 2011
Privatpersoner, kommuner och företag kan ta del av bidraget för installation av solcellssystem. En förutsättning är att projektet inte har fått något annat offentligt stöd.
60 miljoner kronor extra till solcellsstödet och ett års förlängning av giltighetstiden gör att länsstyrelserna nu får möjlighet att bevilja stöd till fler investeringsprojekt.

– Investeringskostnaden för att låta installera ett solcellssystem har sjunkit kraftigt sedan stödet infördes, vilket innebär att man nu får ett betydligt större solcellssystem för samma summa pengar jämfört med för bara något år sedan, säger Linus Palmblad på Energimyndigheten.

Konkret innebär det att stödnivån för solcellsstödet har sänkts, men att man har gjort bedömningen att den faktiska investeringskalkylen för den som investerar i en anläggning inte blir sämre än tidigare.

60 miljoner och ett år till

Regeringen har beslutat att tillföra ytterligare 60 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller, vilket nu resulterar i att stödet förlängs med ett år.

Den nuvarande förordningen gäller till och med 31 december 2011. Förändringen av förordningen innebär att stödet gäller även för 2012.

Att stödet förlängs innebär att länsstyrelserna kan fortsätta bevilja de ansökningar som ligger på tur.

Gäller från 1 november 2011

Den nya förordningen om ändring i förordningen om statligt stöd till solceller träder i kraft 1 november 2011.

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Elproduktion Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter