Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Kritik mot nytt energidirektiv
Energi 11 okt 2011
Det nya direktivet är tänkt att ersätta det nuvarande kraftvärmedirektivet och energitjänstedirektivet. Det börjar gälla tidigast någon gång under 2012. Foto: fotoakuten.se.
Europaparlamentets och rådets förslag till nytt energieffektivise-ringsdirektiv får många kritiska synpunkter från den svenska bygg- och fastighetssektorn. SABO anser att direktivet snedvrider konkurrensen.
Förslaget till energieffektiviseringsdirektiv syftar till att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektiviseringen i unionen. Det ska säkerställa det av Europeiska rådet antagna målet om 20 procent primärenergibesparing år 2020. Direktivet ska också bana väg för ytterligare energieffektiviseringar därefter. Det innehåller bestämmelser som ska undanröja hinder och övervinna några av de marknadsmisslyckanden som enligt kommissionen föreligger och som hindrar målet på 20 procent till å

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial