Varan har lagts till i varukorgen

Krävs på böter för felaktig upphandling

Juridik 10 okt 2011
Kommunala fastighetsbolaget Tornberget i Haninge och statliga Sjöfartsverket krävs på upphandlingsskadeavgift av Konkurrensverket. Tornberget bröt mot avtalsspärren och Sjöfartsverket gjorde en olaglig direktupphandling.

Det ena fallet som nu tas till domstol rör Tornberget, ett kommunalt fastighetsbolag i Haninge. I en tidigare process har förvaltningsrätten slagit fast att Tornberget brutit mot reglerna om avtalsspärr. 

Avtalsspärr är den tid på minst tio dagar som löper efter att tilldelning av en offentlig upphandling har beslutats och innan avtalet får skrivas under.

Vid domstolsprövningen fann förvaltningsrätten att avtalet inte skulle ogiltigförklaras eftersom Tornberget inte överträtt de grundläggande principerna eller någon annan bestämmelse i lagen om offentlig upphandling, LOU.

Otillåten direktupphandling

Det andra fallet rör Sjöfartsverket som har direktupphandlat ett byggentreprenadavtal för renoveringsarbeten i Trollhätte kanal. En leverantör begärde i förvaltningsrätten att avtalet skulle ogiltigförklaras eftersom det ingåtts genom en otillåten direktupphandling.

Förvaltningsrätten kom fram till att Sjöfartsverket gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling, men beslutade att avtalet ändå måste bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Om avtalet skulle rivas, och renoveringsarbetena inte skulle kunna genomföras som planerat, riskerade nämligen slussarna i kanalen att brista, vilket skulle utgöra fara för liv och hälsa.

Upp till tio procent av värdet

En upphandlingsskadeavgift kan uppgå till maximalt tio miljoner kronor och får inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet. Konkurrensverket begär att Tornberget ska betala en upphandlingsskadeavgift/ böter på 150 000 kronor. Det motsvarar cirka 0,3 procent av kontraktsvärdet.

När det gäller Sjöfartsverket begär Konkurrensverket att verket ska betala en mer kännbar upphandlingsskadeavgift/böter på 1,8 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 5 procent av kontraktsvärdet.

Obligatorisk ansökan

– Jag vill uppmana alla upphandlande myndigheter att hålla sig till regelverket för offentlig upphandling. När vi tvingas ta den här typen av obligatoriska ärenden till domstol innebär det kostnader och merarbete för såväl de upphandlande myndigheterna som för domstolarna. Dessutom ska böter betalas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Ansökningarna är de två första obligatoriska som Konkurrensverket har lämnat till domstol. Regeln om obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift/böter infördes i samband med lagskärpningen förra året.

Avsikten med de striktare reglerna är dels att förmå alla upphandlande myndigheter att respektera tiden för avtalsspärr, dels att komma till rätta med otillåtna direktupphandlingar.

Det var i samband med renoveringen av Trollhätte kanal som Sjöfartsverket bröt mot upphandlingsreglerna. Foto: Sjöfartsverket.
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Det var i samband med renoveringen av Trollhätte kanal som Sjöfartsverket bröt mot upphandlingsreglerna. Foto: Sjöfartsverket.