Varan har lagts till i varukorgen
Induktion är framtidens ljuskälla
Belysning 18 okt 2011
Induktionsbelysning är en marknad som expanderar. Med den gamla beprövade tekniken går det att skapa energieffektiva belysningslösningar med lång livslängd.

Induktionsbelysning, LVD (low voltage discharge), har de senaste åren på allvar kommit fram som en ersättare till högtrycksnatrium och kvicksilverlampor och som komplement till LED.

LVD har på kort tid nått stora framgångar på den kinesiska marknaden och i USA. Efterfrågan i Sverige har också börjat ta fart.

Det har visat sig vara ett mycket bra alternativ vid modernisering och uppgradering av nuvarande belysning i fabrikshallar, utställningslokaler och kontor samt även vid utbyte från metallhalogen i gatubelysning.

Kinesisk produktion ökar tillgänglighet

Induktionsbelysning är ingalunda en ny företeelse, tekniken fanns redan på 1970-talet. Frågan är då varför den inte slagit igenom tidigare.

Frågan bollas vidare till Anders Apleryd på Coala AB, ett företag som importerat och sålt induktionsbelysning i ett och ett halvt år.

– De stora tillverkarna testar alltid nya saker väldigt länge innan de släpps för försäljning. Philips hade patentet under lång tid och prioriterade inte tekniken, säger Anders Apleryd och fortsätter:

Pengar att tjäna

– Nu har de tappat patentet till kineserna som börjat producera i stor skala. Det har medfört att priserna sjunkit och tillgängligheten ökat. Det finns också en tröghet på marknaden. Grossister, konsulter, större upphandlare och så vidare använder sig bara av stora kända fabrikat.

Anders Apleryd berättar att man i dagsläget säljer mest till industrier men att även kommuner och Trafikverket är intresserade.

 –Det finns stora pengar att tjäna med induktionsbelysning, energianvändningen är avsevärt lägre. Visserligen kostar lamporna lite mer men det tar man igen på den exceptionellt långa livslängden, konstaterar han.

Många bra egenskaper

Induktionslampan har samma ljusegenskaper som fullfärgslysrör med ett färgåtervinningsindex på över Ra 80.

Livslängden är betydligt längre än någon annan ljuskälla, upp till 60 000 brinntimmar. Det kan jämföras med metallhalogen som ligger på cirka 12 000 timmar.

Den fungerar lika bra inomhus som utomhus och tänder upp till hundra procent inom en bråkdel av en minut i temperaturer från -25°C till 40°C.

Miljövänlig ljuskälla

Induktionslampor innehåller en minimal mängd amalgam, det vill säga bundet kvicksilver. Den mängd amalgam som används är lägre än det som innefattas i andra lampor.

Exempelvis innehåller högtrycksnatrium 21,2 milligram och metallhalogen 8 milligram per ljuskälla medan induktionsbelysning innehåller mindre än 0,25 milligram per ljuskälla.

Värt att notera är att amalgammängden i induktionslampor understiger EU:s gränsvärden för ljuskällor.

Energisnåla lösningar

Anders Apleryd är övertygad om att allt fler kommer att få upp ögonen för induktionsbelysning framöver.

–I Sverige har energipriset länge varit lågt. Nu är det annorlunda och då ökar behoven av energisnåla lösningar. Induktionsbelysning är det alternativ som uppvisar de klart bästa egenskaperna, säger han.

FAKTA Teknikbeskrivning

Induktionslampan liknar en vanlig glödlampa men fungerar mer som ett lysrör.

Lampan har en yttre och en inre glasvägg. Den yttre är belagd med ett skikt av lyspulver.

Mellan glasväggarna finns en metall i gasform med lågt tryck. I lampans mitt finns en spole av elektriskt ledande material, även kallad induktor.

När induktorn utsätts för högfrekvent växelström alstras ett magnetfält inne i lampan.

Magnetfältet startar en process i gasen som ger ultraviolett strålning och som omvandlas till synligt flimmerfritt ljus när det reagerar med lyspulvret.

Lampan drivs med spänning direkt i lampsockeln. Eftersom drivdonet sitter i lampkroppen behövs ingen drossel.

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Utemiljö Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning
Fler nyheter

FAKTA Teknikbeskrivning

Induktionslampan liknar en vanlig glödlampa men fungerar mer som ett lysrör.

Lampan har en yttre och en inre glasvägg. Den yttre är belagd med ett skikt av lyspulver.

Mellan glasväggarna finns en metall i gasform med lågt tryck. I lampans mitt finns en spole av elektriskt ledande material, även kallad induktor.

När induktorn utsätts för högfrekvent växelström alstras ett magnetfält inne i lampan.

Magnetfältet startar en process i gasen som ger ultraviolett strålning och som omvandlas till synligt flimmerfritt ljus när det reagerar med lyspulvret.

Lampan drivs med spänning direkt i lampsockeln. Eftersom drivdonet sitter i lampkroppen behövs ingen drossel.