Varan har lagts till i varukorgen

IMD för el och tappvatten räcker

Energi 26 okt 2011
Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna har arbetat fram en övergripande rekommendation om individuell mätning och debitering (IMD) för att underlätta för lokala parter att teckna överenskommelser.
Veronica Eade
Redaktör, VVS

Att införa individuell mätning och debitering av energi ska stödja arbetet med att minska energianvändningen och miljöbelastningen.

En utgångspunkt i den rekommendation som trepartssamarbetet har tagit fram, är att investeringen i IMD ska göras enligt affärsmässiga principer. Rekommendationen är generell och omfattar hela IMD-området.

Förutom den övergripande rekommendationen finns också särskilda anvisningar för tappvatten och el eftersom förutsättningarna varierar mellan olika energislag och media.

Än så länge finns ingen gemensam rekommendation för individuell mätning och debitering av värme och kyla.

Fyra styrande principer för investering

I rekommendationen presenterar samarbetets tre parter ett gemensamt synsätt för att införa IMD på hyresrättsområdet genom fyra grundläggande principer.

Dessa principer ska vara ett grundläggande hjälpmedel för att fatta beslut:

  • Finansiering genom besparing
  • Grundeffektivisering
  • Mätning
  • Avläsning och debitering

Lönsamhet är en övergripande förutsättning för att införa IMD. För att ta beslut om IMD rekommenderas fastighetsägaren ta hänsyn till de delar som passar den aktuella fastigheten när förutsättningarna för IMD undersöks och beräknas.

Debitering i praktiken

Införande av IMD kräver både en överenskommelse om hyra och ändrade villkor. Fastighetsägare och hyresgäster ska vara överens om både hyran och andra förändrade villkor som är kopplade till IMD, innan det införs.

Parterna ska vara eniga om hur mycket lägre grundhyran ska vara i förhållande till tidigare totalhyra samt vad debiterad energi och media ska kosta.

Hyresgästens möjlighet att påverka sin förbrukning av vatten och energi anses vara en kvalitet som normalt höjer lägenhetens bruksvärde.

Om förändringen av bruksvärdet är så stor att den ska påverka lägenhetens hyra avgörs i en samlad bedömning av de faktorer som påverkar hyrans storlek.

Inga krav på IMD

I dag finns det finns inga lagkrav gällande individuell mätning och debitering av värme och vatten. Det är troligt att krav på individuell mätning och eventuellt även debitering av varmvatten införs vid nyproduktion och större renoveringar de närmaste åren.

Genom att införa individuell mätning ska hyresgästen få möjlighet att påverka sin användning av vatten och energi.
Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Genom att införa individuell mätning ska hyresgästen få möjlighet att påverka sin användning av vatten och energi.