Varan har lagts till i varukorgen
Fjärrvärme ska faktureras oftare
Energi 25 okt 2011
I dag baseras fjärrvärmeföretagens fakturering i huvudsak på uppskattad förbrukning av värme och varmvatten.
Det blir lättare för den som har fjärrvärme att få information om hur mycket man förbrukar och på så sätt kunna styra sin energianvändning.

I dag baseras fjärrvärmeföretagens fakturering i huvudsak på uppskattad förbrukning av värme och varmvatten. Kunderna faktureras enligt en preliminär beräkning och beloppet justeras i efterhand genom årliga avstämningsfakturor.

Många kunder med liten förbrukning debiteras bara en gång per år.

Skyldighet för företagen

Ändringarna i fjärrvärmelagen innebär en skyldighet för fjärrvärmeföretagen att mäta kundens faktiska värmeförbrukning och rapportera den månadsvis.

Dessutom ska debiteringen baseras på den uppmätta mängden värme och fakturor ska skickas minst fyra gånger per år. På så vis ska kunderna lättare kunna kontrollera hur mycket de förbrukar.

Motsvarande regler har tidigare införts för mätning av el. De nya bestämmelserna om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme börjar gälla den 1 januari 2015.

Avtalet visar vad som gäller

I avtalet mellan fjärrvärmeföretaget och kunden ska det finnas uppgifter om vilka regler som gäller för mätning, rapportering och fakturering. Den bestämmelsen gäller från 1 januari 2012.

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Hållbarhet Kyla Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter