Varan har lagts till i varukorgen

Elever sparar energi på skoltid

Energi 26 okt 2011
Eleverna kan följa solenergin som skolan genererar via tekniska mätinstrument och lära sig mer om energianvändning. På bilden arkitekt Åke Månsson, projektledare Ulrik Ottosson och högstadieelever i Ås skola.
Krokoms kommun satsar på två nya skolor med lågenergistandard. Klimatsmart tänkande och teknik för energieffektivitet blir en del i pedagogiken.

Krokom vill sänka energianvändningen i kommunens byggnader med 20 procent till år 2015.

Två nybyggda skolor, Ås skola och Sånghusvallens skola, byggs därför med långenergistandard.

Ulrik Ottosson är kommunens projektledare för Ås skola.

– Uppvärmningen i skolan är en kombination av fjärrvärme, värmeindexerad ventilation och solfångare.  Vi har behovsstyrd ventilation och närvarostyrd belysning med utomhuskompensation, berättar Ulrik.

Solceller stor investering

Solceller och solfångare står för en stor del av investeringen. Skolan har solceller på taken på en ungefär 550 m² stor yta. Här har Ås skola fått ett bidrag av Boverket på nästan två miljoner.

– Arkitekten Åke Månsson har utgått från optimala lägen för solfångare och solceller när han ritade takets vinklar, berättar Ulrik.

Dessutom finns solceller som solavskärmningar vid fönstren som också genererar solenergi, samt solfångare som genererar varmvatten och är kopplade till fjärrvärmesystemet, säger Ulrik.

Betalar sig på 11 år

Överskottet som genereras under sommaren ska levereras ut i fjärrvärme- och elledningsnätet. Ulrik Ottosson berättar att investeringen i solenergi kan skrivas av på 11 år.

Han lyfter fram hur viktig tätheten i konstruktionen är för energisparandet. Golv, ytterväggar och tak är väl isolerade och kraven på täthet i alla klimatskal är mycket höga.

Energianvändning på schemat

I Ås skola finns en utbildningsanläggning där eleverna kan följa solenergin som skolan genererar via tekniska mätinstrument och lära sig mer om energianvändning.

– Exempel på variabler som kan studeras är batterispänning, laddström, vindhastighet och temperatur ut/in från solfångare, säger Ulrik Ottosson.

FAKTA Om tillbyggnaden av Ås skola

 • Färdig 2011
 • Kostnad 51 miljoner
 • Byggkostnad 22-23 000 kr/kvm (Normalbyggd skola ca 21 000 kr/kvm)
 • 300 mm golvisolering
 • 365 mm ytterväggsisolering
 • 435 respektive 600 mm takbjälklag
 • Energiförbrukning 150 000 kwh/år. (Normalbyggd skola i samma storlek förbrukar cirka 500 000 kwh/år.)
Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Kyla Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om tillbyggnaden av Ås skola

 • Färdig 2011
 • Kostnad 51 miljoner
 • Byggkostnad 22-23 000 kr/kvm (Normalbyggd skola ca 21 000 kr/kvm)
 • 300 mm golvisolering
 • 365 mm ytterväggsisolering
 • 435 respektive 600 mm takbjälklag
 • Energiförbrukning 150 000 kwh/år. (Normalbyggd skola i samma storlek förbrukar cirka 500 000 kwh/år.)