Varan har lagts till i varukorgen
Dubbel vinst med lysdiod i Kalix
Belysning 3 nov 2011
En tyskdesignad LED blev en favorit bland trafikanterna. Ljusspridningen blir överlappande med reflektoroptik och microprocessor-styrd reglering av effekt ger hög redundans.
Reflektortekniken var populärast bland de oskyddade trafikanterna när Trafikverket testade en uppsättning armaturer i Norrbotten.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

– Tänk på leveranstider för armaturer och reservdelar, och tänk långsiktigt så att du inte låser fast dig i en teknik eller armatur som efter ett par år inte längre finns tillgänglig, säger Stefan Ericsson som är projektledare för försöken med diod-, induktions- och plasmalampor på väg i Kalix.

Nio lösningar testades

Han betonar vikten av att hitta balans mellan design, teknik och ekonomi. Kontrollera servicevänlighet och konstruktion och samråd gärna med installationstekniker, är råd han ger till andra.

Våga och vinn, men riskera ingenting har varit projektets mantra. De nio olika belysningslösningarna är testade på vägar som inte är kritiska trafiksäkerhetsmässigt men ändå representativa för Norrbotten.

Minskade underhållskostnader

Tre olika lysdiodslampor testades och alla fick ungefär samma betyg av trafikanterna. Modellen R:10 från finska Lumi ger en bred ljusspridning utan att blända, vilket möjliggör större stolpavstånd.

– Detta är en armatur som Trafikverket valt att satsa på vid utbyte av gamla kvicksilverarmaturer längs en väg i Korpilombolo där antalet stolpar i princip halveras. Men den ger trots det en bättre belysning. Energiåtgången minskar men den största förtjänsten är minskade service- och underhållskostnader, säger Stefan Ericsson.

De flesta trafikanter, speciellt gång- och cykel, föredrar det vita bredspektrumljuset och man vill inte bli bländad.

Induktion

Tekniken i induktionslampan klarar inte sträng kyla men i nästa del av projektet kommer en ny armatur som enligt specifikationerna klarar temperaturer ned till -40° C testas.

– Den ska däremot inte klara högre temperaturer än 10 ° C, men det är ju inget problem för oss här i norr.

Plasmatekniken

Stefan Ericsson uppskattar att plasmatekniken utvecklas. Det ger ett framtida oberoende av LED-tekniken. Men den amerikanska plasmalamapn blev ändå ingen favorit på grund av dess energiåtgång.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Utemiljö Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter