Varan har lagts till i varukorgen

Buller dämpas med buller

21 okt 2011
Ventilationsystemet ska uppfylla industrins krav av en dämpare. Foto Anders Wester
Buller i ventilationssystem kan dämpas både effektivt och utan höga kostnader med hjälp av ett aktivt bullerdämpningssystem. Oönskat buller ska dämpas med buller, enligt en avhandling gjord av Martin Larsson vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Det innebär att en kombination av aktiv och passiv teknik kan resultera i en ljuddämpare i hanterlig storlek som producerar hög dämpning i lågfrekvensområdet.

Aktiv och passiv teknik

Ett aktivt bullerdämpningssystem ger effekt på buller i lågfrekvensområdet. Men vanligtvis dämpas buller enbart med passiva dämpare, alltså ljudabsorberande material som dämpar över ett brett frekvensområde. Dessa är skrymmande och dyra att konstruera för dämpning av låga frekvenser.

Martin Larssons avhandling har gjorts i samarbete med industrin för att uppfylla dess krav på prestanda, storlek och systemunderhåll av en dämpare.

Leder till bättre arbetsmiljö

Bakgrundsbuller från ventilationssystem är ett vanligt lågfrekvent ljud som många utsätts för i sin arbetsmiljö.

- Det mer effektiva dämpningssystemet ska förhoppningsvis leda till en bättre arbetsmiljö, säger Martin Larsson.

 

FAKTA AkBuller dämpas med motbuller

  • Principen för aktiv bullerdämpning är att dämpa buller med hjälp av ”motbuller”. En eller ett antal referensmikrofoner, placerade på lämpliga ställen, används för att mäta ljudet. Dessa mätvärden behandlas i signalprocessorer, varefter motljud alstras i en eller flera strategiskt placerade högtalare. Ju mer exakt motbuller som alstras, desto bättre blir effekten och desto tystare blir det. Till hjälp att ställa in ”motljudet” används en eller flera felmikrofoner, runt vilka en ljuddämpning erhålles.
  • Passiva dämpare, d.v.s. dämpare med poröst material som absorberar buller.
  • Hög frekvens, många svängningar per sekund, ger en hög ton.
  • Låg frekvens, få svängningar per sekund, ger en låg ton.
Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA AkBuller dämpas med motbuller

  • Principen för aktiv bullerdämpning är att dämpa buller med hjälp av ”motbuller”. En eller ett antal referensmikrofoner, placerade på lämpliga ställen, används för att mäta ljudet. Dessa mätvärden behandlas i signalprocessorer, varefter motljud alstras i en eller flera strategiskt placerade högtalare. Ju mer exakt motbuller som alstras, desto bättre blir effekten och desto tystare blir det. Till hjälp att ställa in ”motljudet” används en eller flera felmikrofoner, runt vilka en ljuddämpning erhålles.
  • Passiva dämpare, d.v.s. dämpare med poröst material som absorberar buller.
  • Hög frekvens, många svängningar per sekund, ger en hög ton.
  • Låg frekvens, få svängningar per sekund, ger en låg ton.