Varan har lagts till i varukorgen
Boverket informerar om ändrade byggregler
Energi 19 okt 2011
Boverket har beslutat om omfattande ändringar i byggreglerna. Dessa träder i kraft 1 januari 2012. För att underlätta tillämpningen har Boverket gett ut tre informationsblad som förklarar de ändrade reglerna.

Nu har Boverket publicerat tre nya Boverket Informerar som beskriver verkets ändrade byggregler, BBR 19. De tre är Boverket Informerar:

  • 2011:3 - om ändrade regler för brandskydd
  • 2011:4 - om nya regler för ändring av byggnader
  • 2011:5 - om skärpta energikrav.

De tre informationsbladen kan laddas ner i pdf-format via länkar till höger.

Läs mer

Bygginfo har tidigare bland annat skrivit om förslagen till ändrade regler och om Boverkets beslut om ikraftträdande och övergångstider.

I tre nyhetsbrev informerar Boverket om beslutade ändringar i BBR.
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

I tre nyhetsbrev informerar Boverket om beslutade ändringar i BBR.