Varan har lagts till i varukorgen
Begreppet ”Ljus BTA”
Teknik 17 okt 2011
Begreppet ”Ljus BTA” förekommer ibland i samband med program för markanvisning, redovisning av planutredning och redovisning av pågående projekt. Men vad betyder det?

Ljus BTA (bruttoarea) är inget standardiserat begrepp. Det finns dock beskrivet i den informativa bilagan A till SS 21054:2009, Area och volym för husbyggnader – Terminologi och mätregler som ett begrepp som används i areasammanhang.

Där redovisas det som ett begrepp som används av vissa kommuner för att beräkna tomträttsavgäld och avser BTA ovan och delvis ovan mark.

Används utan förklaring

Begreppet ”Ljus BTA” används ganska flitigt utan att betydelsen förklaras. Vid granskning av ett stort antal dokument i samband med markanvisningar och utredningar där begreppet använts har jag bara hittat ett par fall där det varit definierat. Dock har definitionerna varit olika. De två definitioner som jag hittat är:

  • ”ljus” BTA = bruttoarea exkl. komplementbyggnad (carport/garage/förråd el dyl.)
  • ”ljus BTA” = BTA ovan mark.

Den förstnämna definitionen har tydligen ett engelskt ursprung.

Definiera

Då det inte är ett standardiserat begrepp och uppfattningen om vad det egentligen står för varierar kan det vara på sin plats att definiera vad man menar med ”Ljus BTA” om begreppet används. 

Begreppet BTA (bruttoarea) är standardiserat, men inte ”Ljus BTA”.
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

Begreppet BTA (bruttoarea) är standardiserat, men inte ”Ljus BTA”.