Varan har lagts till i varukorgen

Bättre inneklimat i flerbostadshus

Energi 14 okt 2011
Systemair tillverkar ett prisbelönat system för installation av FTX i befintliga flerbostadshus.
Flertalet lägenheter som ska renoveras har enkla ventilationssystem som levererar ett dåligt inneklimat. Systemairs enkla systemlösning för energieffektivisering och förbättrat inneklimat presenterades under en tekniklunch med EMTF.
Veronica Eade
Redaktör, VVS

I våras delades Stora Inneklimatpriset ut till en trio bestående av ett företag från tillverkarledet (Systemair), ett från entreprenadledet (Gösta Schelin) och ett från konsultledet (PQR Consult).

Den tekniska lösning företagen presenterar för att förbättra inneklimat och energiprestanda för befintliga byggnader med F-ventilation gick hösten 2010 vidare i Bebos teknikupphandling av värmeåtervinning för befintliga flerbostadshus.

Färdiga kanaler och motströmsvärmeväxlare

Idén bygger på att det befintliga frånluftssystemet kompletteras med ventilationskanaler i lägenheter för tillförsel av friskluft. Till kanalsystemet har Systemair utvecklat ett energisnålt ventilationsaggregat med en motströmsvärmeväxlare med upp till 90 procents verkningsgrad.

Aggregatet placeras exempelvis i vindsutrymme och till lägenheterna dras nya kanaler i trapphus eller annat lämpligt utrymme i fastigheten. Varje lägenhet förses med eget spjäll och ljuddämpare och kanalerna monteras under tak för att synas så lite som möjligt.

Tekniklunch med föredrag

Under Energi- och miljötekniska föreningens (EMTF) fullsatta tekniklunch berättade vinnarna av Stora Inneklimatpriset om sin lösning på problemet med gamla byggnaders dåliga inneklimat och behov av energieffektivisering.

Genom att ta fram ett system som enkelt och snyggt ger möjlighet att installera tilluftskanaler och värmeåtervinning vill man skapa förutsättningar för förbättring till en rimlig kostnad. Dessutom kan hyresgästen bo kvar och installationen behöver inte ta mer än fyra timmar per lägenhet. Inklusive håltagning.

Liten investering

Kostnaden för att installera ventilationslösningen uppskattas till 20 000–25 000 kronor per lägenhet, beroende på hur mycket av byggkostnaden som relateras till installationsarbetet. Många gånger utförs flera arbeten samtidigt och byggkostnaden kan fördelas på flera projekt.

Energibesparing med upp till 40 kWh/m2* år kan förväntas. Med fokus på att skapa det grundflöde i ventilationen som Boverkets byggregler föreskriver på 0,35 l/s*m2 anser man att inneklimatet kan förbättras väsentligt.

Stor potential

Drygt 600 000 lägenheter är i behov av renovering den närmsta tiden och med fokus på energi- och miljömål 2020. 60 procent av dessa har S-ventilation.  Det finns alltså en enorm marknad för enkla och effektiva lösningar.

Lägg till att 35 procent av nämnda lägenheter har F-ventilation. Potentialen för både bättre energiprestanda och bättre inneklimat är alltså stor.

BeBos teknikupphandling utvärderas under våren 2012.

FAKTA Stora Inneklimatpriset

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska föreningen. Priset syftar till att stärka inneklimatteknikens ställning och öka intresset för den samma.

FAKTA Juryns motivering för Stora Inneklimatpriset

”Priset ges för ett luftbehandlingssystem med från- och tilluft samt värmeväxling som företagen utvecklat tillsammans.

Många förslag till lösningar finns för att åtgärda den viktiga del av det svenska fastighetsbeståndet som utgörs av miljonprogrammets flerbostadshus med enbart frånluftsventilation. En central fråga har varit att lösa tilluftens kanaldragning.

Förslaget från Systemair, Gösta Schelin och PQR är innovativt, väl genomtänkt och har en stor marknadspotential. Det kan därmed få en omedelbar kommersiell användning.

I befintliga flerbostadshus med bristfällig ventilation ger systemet en ny, kostnadseffektiv möjlighet att förbättra inneklimatet med hjälp av ökad mängd av filtrerad uteluft. Systemets högeffektiva fläktar och höggradiga värmeåtervinning bidrar också till en långsiktigt begränsad resursanvändning.”

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Ventilation Bostäder Arkitektur Styr och övervakning Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Stora Inneklimatpriset

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska föreningen. Priset syftar till att stärka inneklimatteknikens ställning och öka intresset för den samma.

FAKTA Juryns motivering för Stora Inneklimatpriset

”Priset ges för ett luftbehandlingssystem med från- och tilluft samt värmeväxling som företagen utvecklat tillsammans.

Många förslag till lösningar finns för att åtgärda den viktiga del av det svenska fastighetsbeståndet som utgörs av miljonprogrammets flerbostadshus med enbart frånluftsventilation. En central fråga har varit att lösa tilluftens kanaldragning.

Förslaget från Systemair, Gösta Schelin och PQR är innovativt, väl genomtänkt och har en stor marknadspotential. Det kan därmed få en omedelbar kommersiell användning.

I befintliga flerbostadshus med bristfällig ventilation ger systemet en ny, kostnadseffektiv möjlighet att förbättra inneklimatet med hjälp av ökad mängd av filtrerad uteluft. Systemets högeffektiva fläktar och höggradiga värmeåtervinning bidrar också till en långsiktigt begränsad resursanvändning.”