Varan har lagts till i varukorgen

Asbest bromsar effektivisering

Energi 20 okt 2011
En vanlig missuppfattning är att hela kanalsystemet måste bytas när man stöter på asbest. Men det räcker att ta bort den del av ventilationssystemet som ska bearbetas.
Fastighetsägare avstår i vissa fall helt från att genomföra energieffektiviseringsåtgärder när man stöter på ventilationskanaler med asbest.
Veronica Eade
Redaktör, VVS

En vanlig missuppfattning är att man är skyldig att byta ut hela kanalsystemet och att saneringsarbetet därför blir för kostsamt. Men det räcker att ta bort den rördel där det nya ventilationssystemet placeras.

Asbest i bebyggelsen

De omfattande renoveringar som görs i miljonprogrammets fastigheter innebär både möjligheter och risker.

Samtidigt som byggnaderna måste renoveras för att hålla en rimlig standard för de boende ska fastighetsägarna bidra till att uppnå de nationella miljömålen gällande energieffektivisering och klimatpåverkan.

Den som arbetar med miljonprogramsbyggnader kan vara helt säker på att stöta på asbest i någon form. Asbest finns i ventilationskanaler av eternit men även i rörisolering, plastmattor, golvplattor och lim, kakelfix och fog samt värmesystem.

Ventilationssystemet

I ventilationssystemet kan tilluftsaggregaten ha asbestisolering invändigt. Vid större ventilationskanaler kan hela väggarna vara täckta av asbestisolering och ibland har flera olika isoleringsmaterial använts, exempelvis asbest och träull eller asbest och mineralull.

Vid tilluftsdonet kan det finnas ljudfällor med asbestisolering. Normalt är både tillufts- och frånluftskanaler utförda av plåt, men i lite äldre byggnader kan de vara utförda i eternit, helt eller delvis. Det är också vanligt att tätmassan i skarvarna mellan kanaldelarna innehåller asbest.

Huvudregeln är att asbest och asbesthaltigt material inte får användas eller hanteras i arbetslivet.

Enligt Arbetsmiljöverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter får man inte bearbeta asbest. Det innebär att de delar av byggnaden och de byggnadsdelar som behöver röras för att kunna utföra renoveringen eller ombyggnaden måste saneras.

Missuppfattning

Den vanliga missuppfattningen är att man måste ta bort allt. Men det som inte ska röras eller inte berörs av arbetet kan vara kvar om det inte innebär en risk.

– För ventilationskanaler innebär det att man bara tar bort den rördelen som berörs. Någonstans finns det en koppling, en muff, en naturlig delning där man kan avsluta saneringen och därmed avgränsa arbetet, säger Sven Berg arbetsledare för asbestsanering på Industri- och skadesanering.

– Ett väl utfört saneringsarbete lämnar kvar utrymme för montage av en ny kanaldel, exempelvis ett Spirorör, som kan bearbetas och monteras för att installera nya kanaler, värmeväxlare, fläktar eller vad som är aktuellt för projektet.

Svårigheter

När asbesten förbjöds, såg man kortsiktigt ekonomiskt på saneringsarbetet och lämnade kvar mycket asbest i byggnaderna. Det var inte heller för 25 år sedan förbjudet att ha kvar asbest så länge man inte bearbetade den, vilket gjorde att man ofta kapslade in asbesten i stället för att ta bort den.

– Konsekvensen i dag är att det i många fall blir ännu dyrare att ta bort asbesten nu när renoveringsarbetena drar igång, säger Sven Berg. Rör, kanaler och isolering ligger ingjutna i betong och är dels svåra att upptäcka, men också krångligare att sanera. Asbesten kontaminerar den porösa betongen och det blir en större mängd farligt avfall att ta hand om.

– En fördel med dagens omhändertagande av farligt avfall är att det är obetydligt dyrare att skicka iväg blandavfall med asbest. Saneringen kan alltså göras utan stora merkostnader.

Trots att användning av asbest är förbjuden – den farligaste sorten sedan 1976, följt av ett totalförbud 1982 – är asbest fortfarande en allvarlig hälsorisk i byggbranschen.

Flera yrkesgrupper drabbas

Rörmontörer, elektriker, byggnadssnickare, golvläggare, värmetekniker, inredare och städpersonal är några yrkesgrupper som också kan utsättas för skadligt asbestdamm när saneringsarbete utförs.

FAKTA Utdrag ur AML 3 kap 3 § och AFS 2006:1

Alla som kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material ska, innan arbetet börjar, ha fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst.

Det finns dessutom krav på speciell utbildning för dem som hanterar eller river asbesthaltigt material och för deras arbetsledare.

FAKTA Tips på vägen

  1. I miljonprogammets byggnader FINNS det asbest!
  2. Misstänker man att det finns asbest, är fastighetsägaren skyldig att se till att inventering utförs (§37 AFS 2006:1)!
  3. Sanera det som behövs! Anlita någon med tillstånd.
Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Arbetsmiljö Bostäder Renoveringar Produktion Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter

FAKTA Utdrag ur AML 3 kap 3 § och AFS 2006:1

Alla som kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material ska, innan arbetet börjar, ha fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst.

Det finns dessutom krav på speciell utbildning för dem som hanterar eller river asbesthaltigt material och för deras arbetsledare.

FAKTA Tips på vägen

  1. I miljonprogammets byggnader FINNS det asbest!
  2. Misstänker man att det finns asbest, är fastighetsägaren skyldig att se till att inventering utförs (§37 AFS 2006:1)!
  3. Sanera det som behövs! Anlita någon med tillstånd.