Varan har lagts till i varukorgen
Tillgängligt och säkert vid soplämning
Lov och tillsyn 28 nov 2011
Risken för olyckor ska beaktas säger PBL. Därför är inkasten för sopor små så att inga barn kan klättra in. Foto Svensk Byggtjänst
Boverket är den myndighet som ansvarar för miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Deras idébok ”Avfallshantering, -tillgänglig, säker och estetisk”, ska bidra till att delar av de nationella avfallsmålen uppnås och att avfallshanteringen blir enkel för konsumenterna.
I tätbefolkade bostadsområdena får sopbilar samsas med barn och gamla vilket bidrar till en farlig miljö. Tyvärr kommer avfallsfrågan allt för sent i planprocessen. Den behöver tas upp på ett tidigt stadium i den fysiska planeringen.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter