Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Tillgängligt och säkert vid soplämning
Lov och tillsyn 28 nov 2011
Risken för olyckor ska beaktas säger PBL. Därför är inkasten för sopor små så att inga barn kan klättra in. Foto Svensk Byggtjänst
Boverket är den myndighet som ansvarar för miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Deras idébok ”Avfallshantering, -tillgänglig, säker och estetisk”, ska bidra till att delar av de nationella avfallsmålen uppnås och att avfallshanteringen blir enkel för konsumenterna.
Cecilia Jondell
Redaktör
I tätbefolkade bostadsområdena får sopbilar samsas med barn och gamla vilket bidrar till en farlig miljö. Tyvärr kommer avfallsfrågan allt för sent i planprocessen. Den behöver tas upp på ett tidigt stadium i den fysiska planeringen.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Mer om plan- och bygglagen

Vad säger plan- och bygglagen om tillgänglighet?

Boverket vill lyfta fram de krav i plan- och bygglagstiftningen som berör avfallshanteringen så att de underlättar arbetet med frågorna.

I PBL står det bland annat om tillgänglighet att:

  • Nya byggnader liksom återvinningsstationer och återvinningscentraler ska utformas så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Avfallsutrymmen ska göras tillgängliga även vid ändring, (8 kap. 2§ PBL).

Vad säger plan- och bygglagen om säkerhet?

Ett grundläggande krav i bygglagstiftningen för säkerhet är bland annat:

  • Byggnader och upplag ska placeras och utformas så att det inte medför fara eller olägenhet för omgivningen, det vill säga risken för olyckor till följd av placering och utformning ska beaktas. (8 kap. 4§ 4p PBL. Samt 3 kap. 10§ PBF). Det gäller både vid nybyggnad och ändring (8 kap. 5§ PBL).

I lagen som antogs år 2010 har man valt att peka på att en god och rationell avfallshantering som ett viktigt allmänt intresse.

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Mer om plan- och bygglagen

Vad säger plan- och bygglagen om tillgänglighet?

Boverket vill lyfta fram de krav i plan- och bygglagstiftningen som berör avfallshanteringen så att de underlättar arbetet med frågorna.

I PBL står det bland annat om tillgänglighet att:

  • Nya byggnader liksom återvinningsstationer och återvinningscentraler ska utformas så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Avfallsutrymmen ska göras tillgängliga även vid ändring, (8 kap. 2§ PBL).

Vad säger plan- och bygglagen om säkerhet?

Ett grundläggande krav i bygglagstiftningen för säkerhet är bland annat:

  • Byggnader och upplag ska placeras och utformas så att det inte medför fara eller olägenhet för omgivningen, det vill säga risken för olyckor till följd av placering och utformning ska beaktas. (8 kap. 4§ 4p PBL. Samt 3 kap. 10§ PBF). Det gäller både vid nybyggnad och ändring (8 kap. 5§ PBL).

I lagen som antogs år 2010 har man valt att peka på att en god och rationell avfallshantering som ett viktigt allmänt intresse.