Varan har lagts till i varukorgen
Ta höjd för tilläggsarbeten i avtalen
Energi 11 nov 2011
Minska risken för att göra otillåtna direktupphandlingar genom att låta ramavtal och optioner även omfatta eventuella tilläggsarbeten som kan dyka upp.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Flera av de offentliga upphandlingar som Konkurrensverket den senaste tiden granskat i samband med mål om upphandlingsskadeavgift gäller otillåtna direktupphandlingar inom byggbranschen.

Ofta är fråga om olika typer av entreprenadavtal som har träffats utan någon upphandling alls, ibland med stöd av felaktig tillämpning av det så kallade hyres- eller fastighetsundantaget i 1 kap. 6 § LOU.

Går att hantera

En otillåten direktupphandling kan även handla om att från början korrekt upphandlade kontrakt inte hanteras på rätt sätt, till exempel ändras på ett väsentligt sätt. Det kan ske genom att ersättning i avtalet höjs, att viten inte tas ut eller att tilläggsarbeten köps.

Men det går som upphandlande myndighet att hantera sådana förändringar om tilläggsköp på ett bra sätt och utan att riskera att göra sig skyldig till lagöverträdelser.

Om det berättade advokaterna Anna Ulfsdotter Forsell och Kristian Pedersen från advokatfirman Delphi vid Svensk Byggtjänsts och Upphandlings 24:s upphandlingsseminarium i Stockholm i slutet av oktober.

Väsentlig förändring

En förändring räknas som väsentlig till exempel om:

  • förändringen skulle gjort det möjligt att godkänna andra anbudsgivare
  • det i väsentlig utsträckning ökar avtalets omfattning
  • den innebär en ekonomisk fördel för anbudsgivaren som inte framgår av avtalet, och om
  • avtalsparten byts ut.

Tänk efter före

Genom att tänka efter före och skriva välformulerade ramavtal som innebär att optioner kan komma ifråga går det dock ofta att hantera kompletterings- och tilläggsarbeten utan att behöva göra en ny upphandling, säger Anna Ulfsdotter Forsell:

– Ramavtal kan användas i större utsträckning för att ta höjd för mer omfattande ändrings- och tilläggsarbeten och optioner kan användas för att ta höjd för kända eventuella förändringar. Viktigt är då att dessa arbeten inryms i tröskelvärdena och kan utläsas av annonsen.

Absolut nödvändiga

Men det finns även tillfällen då helt oplanerade tilläggsarbeten kan få utföras av den som har kontraktet, utan föregående annonsering.

– Det kan bli aktuellt då kompletteringsarbetena är absolut nödvändiga för att det ursprungliga kontraktet ska kunna fullföljas och arbetena är tekniskt eller ekonomiskt svåra att särskilja från det ursprungliga kontraktet. Dessa arbeten får dock aldrig kosta mer än hälften av det ursprungliga kontraktets värde, säger Anna Ulfsdotter Forsell.

Nya EU-regler på gång

Anna Ulfsdotter Forsell avslöjade också att det om något år troligen blir ännu enklare att använda sig av förhandlat förfarande vid offentliga upphandlingar.

6 000 remissinstanser har haft synpunkter på EU:s grönbok och över hälften anser att det finns behov av att kunna förhandla i ökad usträckning.

–  Mycket talar för att det blir tillåtet i ökad omfattning. En lagändring kan komma de närmaste åren, säger Anna Ulfsdotter Forsell.

Ladda ned presentationer

Vid seminariet berättade Björn Ekström, teknisk direktör vid Nya Karolinska om hur det nya storsjukhuset upphandlats och fördelarna med det. Jan Olof Edgar från projektengagemang berättade vad man bör tänka på när man upphandlar BIM.

Här intill kan du ladda ned alla seminariedagens presentationer.

Advokat Anna Ulfsdotter Forsell gav tips om hur man kan gardera sig inför tilläggsarbeten. Foto: Upphandling 24.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Advokat Anna Ulfsdotter Forsell gav tips om hur man kan gardera sig inför tilläggsarbeten. Foto: Upphandling 24.