Varan har lagts till i varukorgen

Sex döda i elolyckor i fjol

25 nov 2011
Att stjäla koppar från elledningar är förenat med livsfara. Foto: Per Andersson
Elolyckor drabbar både yrkesmän och lekmän. Varje år sammanställer Elsäkerhetsverket en rapport över de elolyckor de fått kännedom om.

Under år 2010 fick sex personer sätta livet till i olika typer av elolyckor. Det visar statistik som Elsäkerhetsverket sammanställt i rapporten Elolyckor 2010. Rapporten bygger på uppgifter från Elsäkerhetsverkets databas.

Av de sex omkomna var två personer elyrkesmän, den ena inom verksamhetsområdet elnät och den andra inom gruvor och industri.

Två personer förolyckades genom så kallade klättringsolyckor inom järnvägen och två dog när de försökte stjäla koppar.

Dödsolyckor minskar

Totalt för hela 2010 har 399 elolyckor och 145 tillbud kommit till Elsäkerhetsverkets kännedom.

Statistiken visar att antalet anmälda elolyckor ökat under 2000-talet. Elyrkesmännen har blivit betydligt bättre på att anmäla olyckor och tillbud. Under fjolåret har anmälningarna från den kategorin nästan dubblerats.

När det gäller elolyckor med dödlig utgång visar det sig att dessa mer än halverats under de senaste 30 åren.

Strömgenomgång vanligast

Av de elolyckor som drabbar elyrkesmännen inträffar de i fyra av fem fall i samband med ett arbete. Olyckan beror oftast på någon form av strömgenomgång för den drabbade. Att skadan beror på ljusbåge är betydligt ovanligare.

Även lekmän skadas av el i sina arbeten. Dessa elolyckor orsakas oftast av något tekniskt fel hos ett bruksföremål eller en anslutningskabel.

Ökar i offentlig förvaltning

Ett verksamhetsområde som visar ett ökande antal elolyckor är offentlig förvaltning, hälso-och sjukvård. Här har antalet elolyckor som drabbar lekmän i arbetet, och som medfört en eller flera sjukdagar, stigit från 6 till 25 under de två senaste åren.

Rapporten finns att ladda hem på Elsäkerhetsverkets webbplats www.elsakerhetsverket.se.

Per Andersson
Fackområdesexpert El & Tele
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

El & Tele Förvaltning
Fler nyheter