Varan har lagts till i varukorgen

Obligatorisk märkning av virke

Konstruktion 17 nov 2011
Från 1 januari 2012 ska konstruktionsvirke vara CE-märkt. Foto: Ulf Söderlund
EU har beslutat att EN-standarden för sågat konstruktionsvirke med bilaga A1 måste tillämpas från och med den 1 januari 2012. Det betyder att konstruktionsvirke måste vara CE-märkt från årsskiftet.

Beslutet om tillämpning av EN 14081-1:2005+A1:2011 redan från årsskiftet innebär att den tidigare förlängningen av övergångstiden avkortats med åtta månader.

Beslutet togs av EUs ständiga byggkommitté i februari med hänvisning till att märkningsreglerna för det hållfasthetssorterade konstruktionsvirket nu är fastställda såsom de beskrivs i tillägget till standarden (Amendment A1:2011).

Märkning

Enligt informativa bilagan Annex ZA i A1:2011 behöver inte varje visuellt sorterat virkesstycke märkas utan det är tillräckligt att märka virkespaketen.

‒ I Sverige har vi en lång tradition av individmärkning av virke, säger Jan Brundin, SP.

‒ Vi hoppas att det blir ett fortsatt krav i Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, fortsätter Jan Brundin. ‒ Bland andra kommer de övriga nordiska länderna och Storbritannien också att kräva styckemärkning.

Revidering av EKS

Boverket har en uppgradering på gång av verkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS. Revideringen innefattar även träkonstruktioner.

‒Med tanke på spårbarheten ser Boverket det som en fördel att varje virkesstycke är märkt, säger Lars Göransson, Boverket. ‒ Arbete med remiss pågår men den är ännu inte färdig så det är för tidigt att uttala sig om exakt vilka krav som kommer att ställas.

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter