Varan har lagts till i varukorgen
Nya turer om krav på gamla hissar
Bostäder 1 dec 2011
Boverket ändrar snart i sitt allmänt råd om ombyggnader av hissar, på initiativ från Fastighetsägarna. Men det är oklart vilken betydelse ändringen får. Foto: Anders Wester.
Boverket planerar inom kort att uppdatera sina allmänna råd för ombyggnad av hissar efter propåer från Fastighetsägarna Sverige. Fastighetsägarna gläds medan Boverkets och Swetics experter anser att förändringen inte får någon praktisk betydelse.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Enligt Boverkets föreskrifter ska senast vid årsskiftet 2012/2013 alla hissar i byggnader som huvudsakligen innehåller arbetslokaler vara försedda med skydd för hisskorgen för att minska risken för klämskador.

Fastighetsägarna har sedan i våras uppmärksammat regeringen och Boverket på felaktigheter i ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar”, den så kallade H 12:an.

Fastighetsägarna anser att Boverket har underskattat prisskillnaderna mellan att installera ljusridåer med fotoceller och korggrind eller korgdörr. Kostnadsläget har förändrats kraftigt sedan föreskrifterna bestämdes.

Inlåsningseffekt

I samband med att H 12:an ändå måste ersättas med en H 13, som en följd av förändringar i Lagen om teknisk kontroll, passar Boverket på att göra förändringar i allmänna råden på två ställen. Det handlar om att meningen ”Skillnaden i kostnad mellan installation av korgdörr respektive fotocellanordning eller korggrind kan normalt sett inte betraktas som oskälig” stryks ur allmänna råden i 2 kapitlet paragraf 1 och 5 kapitlet paragraf 2.

– Fastighetsägarna anser att formuleringarna i råden har skapat en inlåsningseffekt. Eftersom kostnadsläget dessutom förändrats har vi valt att gå dem till mötes och stryka den meningen, säger Anders Sjelvgren, chef för Boverkets enhet för byggregler.

Ifrågasätta besiktningsbolagen

Hos Fastighetsägarna hoppas och tror man att strykningen i allmänna råden innebär att fastighetsägarna i ökad utsträckning vid uppgradering av sina hissar kan välja ljusridå med fotoceller, i stället för en betydligt dyrare korgdörr.

– Ändringarna i allmänna råden innebär att det blir lättare för fastighetsägaren att ifrågasätta besiktningsbolagens instruktioner, som i princip alltid går ut på att det är korgdörr som ska installeras, säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige. Det blir då i ökad utsträckning kommunerna som tillsynsmyndighet som får avgöra vilken lösning som krävs.

Betyder inget i sak

Boverkets hissexpert Jaan Karsna anser dock att Fastighetsägarna övertolkar betydelsen av strykningen i allmänna råden.

– Det betyder inget i sak, eftersom föreskrifterna i kapitel 2 paragraf 2 fortfarande ska uppfyllas, säger Jaan Karsna. Möjligheter att göra avsteg från kraven på korgdörr gäller om det skulle uppstå oskäliga kostnader på grund av byggnadens förutsättningar, alltså om det krävs ingrepp i själva byggnadens väggar, golv, tak eller bjälklag

Swetic håller med

Inte heller Peter Bondesson på besiktningsföretaget Inspecta och medlem i Teknikföretagens branschgrupp Swetic, tror att ändringen i allmänna råd förändrar något i sak mer än att kommunerna möjligtvis får mer att göra som tillsynsmyndighet.

– Men om de läser och tolkar föreskrifterna på samma sätt som vi och Boverket anser att de ska tolkas borde de komma fram till samma beslut som vi brukar göra, säger Peter Bondesson.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Kyla Renoveringar Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter