Varan har lagts till i varukorgen

Ny chans ta fram bästa fasaden

Energi 18 jan 2012
Bebo och Sabo avbryter sin tilltänkta jätteupphandling av framtidens fasadmaterial. Orsak: för få bra bidrag kom in.
Bebos teknikupphandling av rationell fasadisolering för flerfamiljshus från miljonprogrammet drivs nu vidare som ett utvecklingsprojekt. Projektledare Kristina Mjörnell hoppas att fler företag ska ansluta sig.

Bebo beslöt i höstas att avbryta sin teknikupphandling av rationell isolering av ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus. Orsak: för få anbud som uppfyllde kraven.

Syftet med teknikupphandlingen, som omfattade sex fastigheter ägda av allmännyttiga bolag, var att driva på utvecklingen av nya system anpassade för energieffektivisering av befintliga byggnader.

Bara ett uppfyllde kraven

Men efter att endast tre förslag kom in, varav bara ett uppfyllde kraven, beslöt Bebo, Sabo och beställargruppen att avbryta upphandlingen. I beställargruppen ingår bland andra Svenska Bostäder, Lindesbergsbostäder, Sigtunahem, Sjöbohem och Helsingborgshem.

Kristina Mjörnell på SP har ansvarat för upphandlingen. Hon är självklart besviken men också självkritisk.

– Vi efterfrågade ju helhetslösningar, från utvecklingen av själva produkten till uppförandet på huset. Det visade sig att få aktörer kunde erbjuda hela den kedjan av tjänster. Dessutom var tiden kanske lite för kort för att kunna hinna skapa konsortier med nya samarbetspartners, säger hon.

Utvecklingsprojekt istället

De tre förslagen som lämnades in anses dock så intressanta att de är värda att utveckla vidare och testa i större skala.

– Vi kommer därför att gå vidare med dessa förslag i ett utvecklingsprojekt, säger Kristina Mjörnell. I ett sådant utvecklingsprojekt har vi även möjlighet att bjuda in ytterligare aktörer att komma med sina idéer. Vi ser gärna att de som inte kände sig manade att vara med i upphandlingen anmäler sitt intresse nu istället.

Enklare sy ihop konsortium

Att arbetet drivs som ett utvecklingsprojekt innebär bland annat att de företag som vill utveckla sina bidrag under sekretess kan göra det. Det blir också enklare att sy ihop konsortium inom utvecklingsprojektet.

En erfarenhetsrapport av teknikupphandlingen kommer senare i vinter att finnas tillgänglig på Bebos hemsida.

Har du en bra lösning för fasadisolering och vill delta i utvecklingsprojekt, kontakta Kristina Mjörnell, kristina.mjornell@sp.se

FAKTA Kort om de tre förslagen

S-front

Bygger på traditionell fasadisolering med nytt ventilationssystem med kanaler i fasaden. Ventilationen utförs med ett värmeåtervinningsagregat på taket, därifrån dras isolerade tilluftskanaler till varje lägenhet via spår i tilläggsisoleringen. Tilluften eftervärms med en radiator.

Solidh

Förtillverkade element gjutna i en lådkonstruktion av högvärdig betong, kombinerat med ingjuten isolering anpassad för renovering och förbättring av energiprestandan hos ytterväggar. Bygger på TCC-systemet med extremt tunna skikt av betong. Före montering mäts befintlig fasad in med laserskanning för att minimera fel på plats.

Koltek 2

Bygger på cellglas som isolering och bärande del i stommen vilket minskar risken för fukt. Glaselementen kan kläs med olika typer av ytskikt och möjliggör därför många olika utföranden och utseenden.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Arkitektur Upphandling
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om de tre förslagen

S-front

Bygger på traditionell fasadisolering med nytt ventilationssystem med kanaler i fasaden. Ventilationen utförs med ett värmeåtervinningsagregat på taket, därifrån dras isolerade tilluftskanaler till varje lägenhet via spår i tilläggsisoleringen. Tilluften eftervärms med en radiator.

Solidh

Förtillverkade element gjutna i en lådkonstruktion av högvärdig betong, kombinerat med ingjuten isolering anpassad för renovering och förbättring av energiprestandan hos ytterväggar. Bygger på TCC-systemet med extremt tunna skikt av betong. Före montering mäts befintlig fasad in med laserskanning för att minimera fel på plats.

Koltek 2

Bygger på cellglas som isolering och bärande del i stommen vilket minskar risken för fukt. Glaselementen kan kläs med olika typer av ytskikt och möjliggör därför många olika utföranden och utseenden.