Varan har lagts till i varukorgen

Kontrollera entreprenörs verifikat

Energi 16 nov 2011
Både AB 04 och ABT 06 ger en beställare rätt att granska en underentreprenörs originalverifikat vid ersättning på löpande räkning.
Vid arbetet på löpande räkning har beställaren rätt att även kontrollera underentreprenörens originalverifikat. Det beskedet ger styrelsen för Byggandets Kontraktskommitté, BKK, i ett ”Förtydligande”.

På frågan om villkoret i AB 04/ABT 06 kapitel 6, paragraf 10 punkt 4 ger en beställare rätt att granska en underentreprenörs originalverifikat när entreprenören ska ersättas på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04/ABT 06 kapitel 6, paragraf 9 ger BKK följande svar:

”Då arbete ska ersättas enligt självkostnadsprincipen (löpande räkning) i AB 04/ABT 06 kap 6 §§ 9 och 10 har beställaren rätt att granska även underentreprenörens originalverifikat. Eftersom beställaren inte står i något avtalsförhållande med underentreprenören äger beställaren dock inte rätt att vända sig direkt till underentreprenören.”

FAKTA AB 04/ABT 06 kapitel 6, paragraf 9

Enligt självkostnadsprincipen utgår ersättning för:

1. kostnader för material och varor

2. kostnader för arbetsledning

3. kostnader för arbetare

4. kostnader för hjälpmedel

5. kostnader för underentreprenader

6. kostnader för försäkringar i den mån de avser entreprenörens risk samt avgifter enligt lag och till företagarorganisationer

7. kostnader i övrigt som inte anges i § 10 p 2 i detta kapitel

8. a) entreprenörsarvode beräknat som procent av kostnaderna enligt p. 1-7 ovan, exklusive mervärdesskatter eller

b) entreprenörarvode beräknat som procent av kostnaderna enligt p 1-7 ovan för arbetare, hjälpmedel, material eller vara som tillhandahålls av beställaren, exklusive mervärdesskatt.

FAKTA AB 04/ABT 06 kapitel 6, paragraf 10 punkt 4

Beställaren har rätt att granska samtliga originalverifikationer i den mån de avser kostnader enligt § 9 p. 1-7 i detta kapitel.

FAKTA BKKs Förtydliganden ersätter BKKs Rättsnämnd

BKK har ersatt BKKs Rättsnämnd med BKKs Förtydliganden.

På BKK:s hemsida, www.foreningenbkk.org, kommer BKK, under förutsättning att frågan tas upp till behandling av BKK, publicera besvarade frågor rörande tolkningen av BKKs dokument.

Syftet med den nya tjänsten är att försöka räta ut frågetecken och undanröja otydligheter i BKKs dokument för att därmed underlätta tillämpningen av dem i enskilda avtal.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA AB 04/ABT 06 kapitel 6, paragraf 9

Enligt självkostnadsprincipen utgår ersättning för:

1. kostnader för material och varor

2. kostnader för arbetsledning

3. kostnader för arbetare

4. kostnader för hjälpmedel

5. kostnader för underentreprenader

6. kostnader för försäkringar i den mån de avser entreprenörens risk samt avgifter enligt lag och till företagarorganisationer

7. kostnader i övrigt som inte anges i § 10 p 2 i detta kapitel

8. a) entreprenörsarvode beräknat som procent av kostnaderna enligt p. 1-7 ovan, exklusive mervärdesskatter eller

b) entreprenörarvode beräknat som procent av kostnaderna enligt p 1-7 ovan för arbetare, hjälpmedel, material eller vara som tillhandahålls av beställaren, exklusive mervärdesskatt.

FAKTA AB 04/ABT 06 kapitel 6, paragraf 10 punkt 4

Beställaren har rätt att granska samtliga originalverifikationer i den mån de avser kostnader enligt § 9 p. 1-7 i detta kapitel.

FAKTA BKKs Förtydliganden ersätter BKKs Rättsnämnd

BKK har ersatt BKKs Rättsnämnd med BKKs Förtydliganden.

På BKK:s hemsida, www.foreningenbkk.org, kommer BKK, under förutsättning att frågan tas upp till behandling av BKK, publicera besvarade frågor rörande tolkningen av BKKs dokument.

Syftet med den nya tjänsten är att försöka räta ut frågetecken och undanröja otydligheter i BKKs dokument för att därmed underlätta tillämpningen av dem i enskilda avtal.