Varan har lagts till i varukorgen
Fixa skadan i enstegstätad fasad
Konstruktion 23 nov 2011
Allvarliga rötskador i bärande träregelstomme i anslutning till ett vägghörn snett under ett fönster. Foto: Anders Jansson, SP
Vidden av problemen med fuktskador i hus med putsade, enstegstätade regelväggar uppmärksammades för cirka sex år sedan. I en ny rapport redovisar SP olika alternativ för att åtgärda skador i denna typ av hus.

Efter att den första rapporten om skador i enstegstätade putsade fasader publicerades år 2009 har SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut fortsatt att arbeta med den aktuella konstruktionen, både i fält och i laboratorium.

Framför allt har erfarenheterna från alla friläggningar som har utförts gett större kunskap om hur och varför det uppstår skador och vilken omfattning de kan ha i konstruktionen.

I den nya rapporten, Putsade regelväggar 2011 Erfarenheter från undersökningar som SP har utfört, ger Anders Jansson rekommendationer om åtgärder i redan byggda hus och vad man bör tänka på vid ombyggnad och nybyggnad.

Åtgärder i redan byggda hus

För redan byggda hus med enstegs putsad fasad på regelstomme redovisas principer för åtgärder i tre olika fall. Principerna tillämpas för väggar där man med indikerande mätningar och friläggning har konstaterat skador.

Det första fallet avser en vägg som inte visar tecken på inläckage eller skada. Då kan den lämnas men bör följas upp regelbundet. Eventuella otätheter ska dock åtgärdas på ett hållbart sätt.

Enstaka skador

I en vägg där det förekommer enstaka skador och dessa är lokaliserade i anslutning till detaljer som är otäta kan åtgärden begränsas till lokala åtgärder. Förekommande skador saneras och den enstegstätade fasaden återställs med provade och fungerande detaljlösningar.

Om det finns andra otätheter och utförandefel som kan leda till framtida inläckage ska naturligtvis också dessa åtgärdas på ett hållbart sätt. Även i dessa fall bör väggen följas upp med regelbundna kontroller.

Vid omfattande inläckage och/eller skador på en fasad krävs mer omfattande åtgärder. Då bör hela fasaden åtgärdas genom friläggning och sanering.

Rekommendationer vid om- och nybyggnad

Vid ombyggnad eller nybyggnad bör man välja en konstruktion och/eller detaljer som är provade, utvärderade och godkända. SP rekommenderar att man i första hand använder sig av tvåstegstätade system, det vill säga dränerande eller ventilerande lösningar.

Ett alternativ är enstegstätad vägg med tvåstegstätade detaljer. Både om- och nybyggnad bör följas upp och kontrolleras.

Mer information

Rapporten går att ladda ner i pdf-format. I en artikel i BygginfoNYTT 2009-08-21 redogörs för den tidigare rapporten från 2009.

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Energi Renoveringar Produktion Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Fler nyheter