Varan har lagts till i varukorgen

Energieffektivare vägbelysning

Vägar och gator 31 okt 2011
Det är energibesparande att minska belysningen i bostadsområden med lite trafik. Foto: Stradex
Två forskare vid VTI har studerat möjligheten att spara energi genom att sänka effekten på väg- och gatubelysning. Resultaten visar att det finns pengar att spara utan att tumma på trafiksäkerheten.

Väg- och gatubelysning kräver allt mer resurser. Elpriserna går upp samtidigt som underhållskostnaderna ökar.

För att minska energianvändningen och kostnaderna är det av vikt att ha en så energieffektiv belysning som möjligt samtidigt som den huvudsakliga funktionen fortfarande upprätthålls.

Faktumet att kvicksilverlampor blir olagliga att saluföra från 2015 är även det en anledning till att se över och byta ut ljuskällorna.

Bibehållen trafiksäkerhet

Forskarna Annika Jägerbrand och Annelie Carlsson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har färdigställt en studie som visar att det går att minska energianvändningen av väg och gatubelysning genom att sänka effekten och ändå uppfylla de krav som ställs utifrån trafiksäkerhetssynpunkt.

I studien redovisas fyra olika typer av dimringsschema utifrån olika förutsättningar där besparingarna i kilowattimmar per år ligger på mellan 19 till 50 procent.

– Det finns potential att spara energi genom att anpassa belysningseffekten till exempel efter de stora variationer som finns i fordonsintensitet på olika vägar, säger Annika Jägerbrand.

Ny metod för luminansmätning

I projektet använde forskarna en relativt ny metod för att mäta luminans som baseras på digital fotografering.

Metoden möjliggjorde en jämförelse av luminansen mellan 18 olika mätningar där belysningen hade olika effekt och ljuskälla.

De ljuskällor mätningarna utfördes på var:

  • keramisk metallhalogen (70–200 watt)
  • högtrycksnatrium (35–250 watt)
  • kompaktlysrör (42–100 watt)
  • OLED (100 watt)
  • LED (100 watt).

Belysning efter olika behov

Det finns inga tydliga regler för när man använder vilken typ av ljuskälla utan det är upp till beställarna av belysningen att själva avgöra vad de behöver, utifrån ekonomiska förutsättningar och de krav som skall uppfyllas.

Användningsområdena för de olika typerna av ljuskällor varierar. I tätorter inom exempelvis bostadsgator, parker och torg där mycket folk är i rörelse väljer många att använda lysdioder eller keramisk halogen som ger ett vitare ljus.

För vägbelysning är högtrycksnatriumlampor lämpliga eftersom effektivitet och driftsäkerhet efterfrågas, medan färgåtergivning och färgtemperatur är mindre viktiga faktorer.

Keramisk metallhalogenbelysning

Angående typ av belysning vid bilkörning visar studien att 62 till 71 procent av tillfrågade i en webbenkät, cirka 200 personer, föredrar keramisk metallhalogenbelysning med mer vitt ljus framför traditionell högtrycksnatriumbelysning med mer gult ljus.

Olika ljuskällor har olika livslängd, belysningskaraktärer och energiåtgång.

Rörelsedetektorer

– Det går att få energieffektivare ljuskällor som ger mer lumen per watt. Exempelvis går det att byta ut kvicksilverlampor på 400 watt till 150 watt keramisk metallhalogen. Med 4 000 timmar i brinntid per år finns potential att spara 1 000 kilowattimmar per år och belysningspunkt, säger Annika Jägerbrand.

–Belysningen i bostadsområden med lite trafik skulle kunna minskas kvälls- och nattettid för att motsvara människors behov. På nätterna är det ju tämligen lugnt i dessa områden. Sedan finns det ytterligare möjligheter till energibesparingar om man inför rörelsedetektorer kopplade till belysningen, säger hon.

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Utemiljö Transportsystem Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele
Fler nyheter