Varan har lagts till i varukorgen
Upphandla sophantering smartare
Miljö 8 mar 2011
Avfall Sverige har tagit fram ett antal råd för hur kommunerna kan bli bättre på att handla upp sophämtning. Foto: Anders Wester
Det bästa sättet att lyckas med upphandlingen av sopsorteringen är att ha en fungerande dialog med entreprenören via regelbundna möten. Rådet kommer från Avfall Sverige.
Larissa Strömberg
Redaktör

Avfall Sverige har sammanställt befintlig praxis vid upphandling av avfallsavhämtning.

Kommuner brukar ställa upp ett antal mål i sina renhållningsavtal. Målen är kopplade både till den egna verksamheten och till nationella och regionala miljömål.

Arbetsmiljö och mjuka frågor

Vissa kommuner är duktiga på att ställa krav även på arbetsmiljö och mjuka frågor som service och kvalitet. Studien visar att det råder en stor frihet i avtalets utformning speciellt när det gäller bonus och sanktioner.

Mer än fyra av tio av de svarade använder varken bonus eller sanktioner i sina avtal.

Rekommendationer från studien

Avfall Sverige har utifrån kartläggningen sammanställt ett antal övergripande och goda råd till dme som ska handla upp sophämtning:

  • Ha ett tydligt formulerat avtal med renhållningsentreprenören
  • Använd Avfall Sveriges mall för upphandling av avfallshämtning. (I denna finns bland annat exempel på hur man formulerar viten och bonus i avtalsvillkor)
  • Ha en fungerande dialog med entreprenören via regelbundna möten, cirka en gång i månaden
  • Se till att sätta nivåer på sanktioner och vite som en skälig ersättning för utebliven leverans. (Vitesbelopp kan sättas högre, men anses av många kommuner vara onödigt tidskrävande)
  • Använd bonus för att styra mot ett önskat beteende, till exempel ökad användning av miljösoppbilar.

Mer än hälften använder sanktioner

Studien utfördes via enkätundersökning och intervjuer. Enkätundersökningen omfattade 103 kommuner.

Det visade sig att 53 procent av kommunerna använder sanktioner och endast 5 procent tillämpar bonus i sina avtal. Nästan 11 procent svarade att de aldrig gör en uppföljning efter upphandlingen.

Intervjuerna gjordes i de fyra svenska kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall och i en kommun i Finland. Dessutom har Sollentuna kommun som tillämpar ett särskilt bonussystem för att stimulera utsortering av matavfall ingått i undersökningen.

Larissa Strömberg
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter