Varan har lagts till i varukorgen

Undvik göra fel i upphandlingen!

Energi 23 mar 2011
Konkurrensverket har gått igenom ett 30-tal upphandlingar av byggentreprenader och hittat flera vanliga felaktigheter.
Bristande kunskap kan leda till att stora upphandlingar av byggentreprenader görs i strid mot gällande regler. Konkurrensverket har kartlagt ett 30-tal offentliga upphandlingar.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Konkurrensverkets rapport Fallgropar vid entreprenadupphandlingar är tänkt att öka kunskapen hos både offentliga upphandlare och leverantörer om de regler som gäller för upphandling av byggentreprenader.

Framförallt vill verket rikta strålkastarna på sådant som det bedömer utgör en otillåten direktupphandling på området. Brister finns i dag hos såväl kommuner som statliga myndigheter.

Upphandlingsskadeavgift och olagliga avtal

I fyra av de granskade upphandlingarna har Konkurrensverket konstaterat att det varit fråga om otillåtna direktupphandlingar.

Sedan i somras kan sådana tas till domstol, och böter i form av upphandlingsskadeavgift på upp till 10 miljoner kronor kan dömas ut. Avtalen kan även bli ogiltiga.

– Det är anmärkningsvärt att så stora byggprojekt genomförs utan att reglerna för offentlig upphandling följs. Det är allvarligt eftersom det handlar om skattebetalarnas pengar som ska användas på bästa sätt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Gränsdragning mellan entreprenad och hyra

En fråga som uppmärksammas i rapporten är gränsdragningen mellan hyra av fastighet och byggentreprenad. För att hyra en fastighet behövs ingen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Men när det handlar om en byggentreprenad för ett visst specifikt ändamål är huvudregeln att den ska upphandlas enligt reglerna i LOU och föregås av annonsering.

Regler för annonsering följs inte

Ett annat problem som uppmärksammas i rapporten är att reglerna för annonsering av upphandlingen inte följts. Ytterligare fel är att tilläggsarbeten vid byggentreprenader inte beställs på ett korrekt sätt.

Oplanerade tilläggsarbeten kan betraktas som en ny upphandling och måste i så fall upphandlas separat.

God framförhållning viktigt

I rapporten pekar Konkurrensverket därför på vikten av att ha en god framförhållning och ett väl genomfört planeringsarbete inför större upphandlingar av byggentreprenader.

– Större byggentreprenader omfattar ofta hundratals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Förhoppningsvis ska de nya reglerna som gör det möjligt att ta otillåtna upphandlingar till domstol och kräva upphandlingsskadeavgift leda till att kommuner och andra myndigheter blir mer noga med att följa lagen, säger Sara Sandelius, handläggare på Konkurrensverket.

Från Åstorp till Sundsvall

De fyra upphandlingar som uppmärksammas i rapporten och som bedömts vara otillåtna direktupphandlingar är:

Halmstads kommuns upphandling av Halmstad arena, Migrationsverkets beställning av arbeten på en förvarsenhet i Åstorp, Sundsvalls kommuns tilläggsarbeten vid bygget av Himlabadet och Färgelanda kommuns ombyggnad av industrifastigheten Björnhuset.

 

FAKTA Konkurrensverkets råd i korthet

 • Huvudregeln är att alla offentliga upphandlingar ska offentliggöras i enlighet med LOU.
 • Om tröskelvärdet 48 miljoner kronor överskrids ska upphandlingen annonseras i hela EU.
 • Begreppet byggentreprenadkontrakt ska tolkas vidsträckt.
 • Det går inte att undkomma en offentlig upphandling genom att kalla en byggentreprenad för ett hyresavtal. Det som avgör är avtalets innebörd. Kontrakt som avser uppförande eller ombyggnad är ett byggentreprenadkontakt som ska upphandlas enligt LOU.
 • Det krävs god framförhållning och bra planering för att genomföra en byggentreprenadupphandling.
 • Det finns möjlighet att komplettera en pågående byggentreprenad utan att göra en ny upphandling. Det är viktigt att göra klart för sig när så är fallet.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Konkurrensverkets råd i korthet

 • Huvudregeln är att alla offentliga upphandlingar ska offentliggöras i enlighet med LOU.
 • Om tröskelvärdet 48 miljoner kronor överskrids ska upphandlingen annonseras i hela EU.
 • Begreppet byggentreprenadkontrakt ska tolkas vidsträckt.
 • Det går inte att undkomma en offentlig upphandling genom att kalla en byggentreprenad för ett hyresavtal. Det som avgör är avtalets innebörd. Kontrakt som avser uppförande eller ombyggnad är ett byggentreprenadkontakt som ska upphandlas enligt LOU.
 • Det krävs god framförhållning och bra planering för att genomföra en byggentreprenadupphandling.
 • Det finns möjlighet att komplettera en pågående byggentreprenad utan att göra en ny upphandling. Det är viktigt att göra klart för sig när så är fallet.