Varan har lagts till i varukorgen

Tuffare miljökrav vid textilinköp

Bestämmelser 4 mar 2011
Offentlig upphandling av textilier ska bli mer miljöanpassade. De nya textilkraven ersätter de tidigare kraven. Snart lanseras även miljökrav på textilservice.

Kraven på miljö- och social hänsyn gäller alla slags textilier, från sängkläder till arbetskläder och textilier i möbler. Kraven kan användas i alla upphandlingar. Landstingen är en av de största inköparna av textilier.

– Det krävs stora mängder kemikalier i tillverkningen av textilier och kemikalierester blir ofta kvar i tygerna efter processen. Det är ett hälso- och miljöproblem som vi vill minska effekterna från, säger Joakim Thornéus, projektledare på Miljöstyrningsrådet, MSR.

Bas, avancerad eller spjutspetsnivå

En expertgrupp har under ledning av MSR arbetat fram kriterierna. Kraven kan ställas på bas-, avancerad eller spjutspetsnivå – enligt den upphandlande organisationens ambitionsnivå.

Spjutspetsnivån, den mest ambitiösa, ställer hårdare krav än de övriga nivåerna. Här ingår även sociala krav. Det innebär att leverantören ska kunna verifiera att mänskliga rättigheter och arbetarrättigheter uppfylls i leverantörsledet.

Enklare att utvärdera

Kraven utgår från vanliga miljömärkningar på marknaden och kan anges tillsammans med andra typer av verifikat för att bevisa att kraven uppfylls.

– Tidigare har det varit svårt för upphandlare att utvärdera att kraven som ställts uppfylls. Det här beror på att de inte har varit kopplade till specifika märkningar på marknaden. Genom märkningarna är det enklare att verifiera detta”, säger Joakim Thornéus.

Tydligare krav i lagen

Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) bör sedan förra sommaren miljö- och sociala aspekter beaktas vid offentlig upphandling.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter