Varan har lagts till i varukorgen
Trosa sparar energi med EPC
Energi 3 mar 2011
Trosa kommun ser över energiförbrukningen i sina fastigheter med hjälp av EPC. K-märkta muséet Garvaregården är en av byggnaderna som ska bli mer energisnål. Foto: Wikipedia.
EPC kan vara ett bra sätt att energieffektivisera och få hjälp att finansiera investeringarna. Trosa kommun räknar med att minska energikostnaderna med minst en miljon kronor per år.
Jörgen Hallström
Skribent

Trosa är sedan 1994 ekokommun vilket bland annat innebär att den förbundit sig att sänka sina utsläpp av koldioxid.

Att kommunen skulle minska miljöbelastningen från sina verksamheter genom att energioptimera sitt fastighetsbestånd var därför en självklarhet. Utöver miljövinsten räknade man med minskade kostnader och förbättrat inneklimat på köpet.

– Eftersom det var ett alltför stort projekt för att vi skulle kunna genomföra det själva påbörjade vi 2008 en upphandling för att få hjälp med energieffektiviseringen av våra fastigheter, berättar Claes-Urban Boström, produktionschef vid Tekniska enheten i Trosa kommun.

Ville åt garantierna

EPC, Energy performance contracting, innebär att de energibesparande investeringar som görs ska finansiera sig själv. Leverantören utreder vilka åtgärder som kan göras samt tar fram en kalkyl på hur mycket som kan sparas i pengar samt genomför också åtgärderna.

En garanti lämnas på att de utlovade resultaten uppnås. Om besparingskalkylen inte håller tar leverantören kostnaden själv.

Innan Trosa kommun bestämde sig studerade man hur det gått för Nyköpings kommun som energieffektiviserat med hjälp av Schneider Electric och EPC. Där hade energiförbrukningen sänkts mer än vad Schneider Electric garanterat.

Stig Tördahl, teknisk chef på Trosa kommuns hade läst en del om EPC och ansåg att det var ett bra alternativ.

– Genom garantin i EPC blir de ekonomiska riskerna inte så stora. EPC gjorde det möjligt för oss att energioptimera flera av våra fastigheter samtidigt, säger han och fortsätter:

– Man ska dock ha klart för sig att företagen inte gör detta gratis, de ska förstås ha ut en vinst själva så på något sätt betalar ju vi för garantierna. Men  vi ville gärna ta ett helhetsgrepp om vårt fastighetsbestånd och den här lösningen gjorde det möjligt.

Spara tio miljoner kronor på tio år

Trosa kommun valde att anlita EPC-leverantören Schneider Electric. Under 2008 och början av 2009 genomfördes den första fasen – analysen.

Schneider Electric gick igenom alla fastigheter som ägs av kommunen, till exempel skolor och daghem, och kom fram till att man genom energioptimerande åtgärder skulle kunna spara tio miljoner kronor inom tio år.

De investeringar som krävdes skulle finansieras av denna summa och betala sig själva genom minskade energikostnader garanterade Schneider Electric, som enligt EPC-avtalet alltså får ta kostnaden själv om deras kalkyl inte håller.

Ny styr- och reglerteknik installerad

Schneider Electrics arbete med att genomföra de åtgärdern man kommit överens – fas 2 i EPC – tog vid i början av 2010. Under året har vindar tilläggsisolerats, värmesystem anpassats efter behov och användning och ventilationssystem trimmats in för att ge jämn och effektiv energiförbrukning.

Dessutom har ny styr- och reglerteknik som är knuten till en central övervaknings- och styrningsfunktion installerats.

Styrsystemet ser bland annat till att värme- och ventilationssystem sätts på och stängs av automatiskt vissa tider eller beroende på om människor vistas i lokalerna eller inte. Dessutom larmar det om något inte står rätt till, vilket ökar säkerheten och övervakningen av kommunens inneklimat och energianvändning.

Smidig process

Återstår nu bara några små justeringar samt slutbesiktning innan fas 3, garanti- och projektuppföljningsfasen inleds. Då ska allt finjusteras och då visar det sig om de vinster i energi och pengar som Schneider Electric förutspått kan uppnås.

Trots att Stig Tördahl redan från början var positiv till EPC fanns även farhågor om att saker skulle krångla. Farhågor som dock inte besannats.

– Det är ett omfattande arbete som görs och jag befarade att det skulle ta mycket tid och kraft. Men det har gått väldigt smidigt hela vägen hittills.

Han poängterar att vår gemensamma miljö kan värd en del arbete. Totalt beräknas projektet spara 1 260 megawattimmar energi per år, vilket kan liknas vid 47 varv runt ekvatorn med en medelstor svensk bil eller 70 medelstora svenska villors årsförbrukning av värme och varmvatten.

– Förutom att man spar pengar och förbättrar inneklimatet är det en väldigt bra miljöåtgärd. Jag rekommenderar andra kommuner att genomföra en förstudie och se vilka energibesparingar de kan göra.

Produktionschef Claes-Urban Boström instämmer:

– Det har gått mycket bra. Dock vet vi inte ännu om vi uppnår de besparingar som Schneider Electric utlovat. Effekten ser vi inte förrän tidigast under 2011.

Läs mer om Aff och goda exempel på fastighetsförvaltning i Aff-nyheter 1/2011 som utkommer i vecka 9 eller ladda ned här intill.

Jörgen Hallström
Skribent
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Upphandling
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter