Varan har lagts till i varukorgen
Skanska prisas för arbetsmiljö
Arbetsmiljö 6 apr 2011
Den 1130 meter långa bron sedd från en lyftkran. Förbindelsen invigs i höst. Foto. Christian Werner.
Christian Werner, distriktschef för Skanska Infra i Göteborg berättar om hur företaget jobbar med arbetsmiljön i Partihallsförbindelsen i centrala Göteborg, ett projekt som prisats av Trafikverket..
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Skanska vann tre av de fem arbetsmiljöpriser som Trafikverket delade ut för bra arbetsmiljöarbete under 2010.

De två övriga projekten som fick pris var Norra Länken i Stockholm och Södra Tvärleden i Örebro. Trafikverket uppskattade särskilt att Skanska jobbar med:

 • noggrann produktionsplanering
 • systematisk identifiering av risker och genomförande av förebyggande åtgärder
 • stort arbetsmiljöengagemang hos samtliga i entreprenaden samt
 • exemplarisk rapportering och hantering av tillbud.

– Det låter ju väldigt bra men är egentligen inte så revolutionerande. Vi ser helt enkelt till att göra det vi säger att vi ska göra. Och det lyckas vi med tack vare att vi har fokus på arbetsmiljöfrågor i hela processen och i allt det vi gör, säger Christian Werner, tillika projektchef för Partihallsförbindelsen.

Grundläggs tidigt

En god arbetsmiljö grundläggs redan långt innan byggarbetet har startat, betonar Christian Werner. Inte minst handlar det om att få till en realistisk tidplan. Men det är också viktigt att redan på ritbordet rensa bort riskfyllda konstruktioner.

– Därför träffas projektörer och produktionsledare tidigt och diskuterar förutsättningar för ritningarna eller påbörjade ritningsförslag.

Väl ute på arbetsplatsen hanteras löpande stort som smått. Alla som ska jobba i ett projekt är skyldiga att närvara vid en säkerhetsgenomgång på 1,5 timme. De måste också kvittera att de förstått innebörden innan de släpps ut på arbetsplatsen.

– Ingen släpps ut på arbetsplatsen förrän de bekräftat vilka regler som gäller och vilka riskerna är, säger Christian Werner.

Arbetsberedning.....

Utöver konventionell skyddsutrustning som hjälm, varselkläder, skyddsskor och handskar ställer Skanska sedan några år även krav på att alla ska bära skyddsglasögon, vilket lett till att antalet ögonskador nästan försvunnit helt.

Regelbundna arbetsberedningar, riskinventeringar och skyddsronder är grunden i Skanskas framgångsrika arbetsmiljöarbete. Inför varje nytt arbetsmoment går arbetsledarna noga igenom med berörd personal hur just det här jobbet ska gå till.

Utöver tonvikt på god kvalitet och lönsamhet diskuteras arbetsmiljörisker med just detta moment.

.... och riskinventering

Riskinventeringar görs löpande i arbetslagen genom hela projektet, i början varje vecka och vartefter kanske varannan eller var tredje månad.

Här gäller det för de olika yrkesgrupperna att lyfta fram och minimera alla risker inom sitt fackområde. Var tredje månad stäms riskinventeringarna av mellan de olika arbetslagen.

Till sin hjälp har man även Skanskas statistik över olyckor och tillbud både från den egna arbetsplatsen och byggarbetsplatser av liknande karaktär.

– När vi sett en ökande trend av en viss typ av olyckor på andra håll lägger vi förstås lite extra kraft på att förhindra den typen av olyckor hos oss, säger Christian Werner.

Varje vecka deltar produktionschefen i en två timmars skyddsrond. Vid ronden deltar även cheferna för de arbetsområden som granskas särskilt den veckan.

Temporära konstruktioner

Ett ganska nytt arbetsmiljömoment är granskningen av temporära konstruktioner som alltid utförs av någon utanför projektet. Granskningen infördes efter olyckan vid Skanskas arbetsplats Älandsfjärden utanför Härnösand för tre år sedan då två arbetare och flera skadades i samband med att gjutformen till en bro rasade.

Men Christian Werner tror att olyckan även i övrigt bidragit till att förbättra företagets arbetsmiljöarbete:

– God arbetsmiljö har länge varit viktigt för oss men det är klart att en sådan olycka leder till att vi anstränger oss lite extra för att det inte ska hända igen.

Nästan alla nöjda

Nästan alla är nöjda med Skanskas ökade fokus på arbetsmiljö.

– Men visst finns det en del underleverantörer som knorrar när jag säger åt dem att de måste sätta på sig hjälmen eller skyddsglasögonen, säger Christian Werner.

FAKTA Säkerhetsarbetet i korthet

 • Obligatorisk skyddsutrustning
 • Säkerhetsgenomgång med alla nyanlända
 • Löpande riskinventering
 • Olyckor och andra tillbud rapporteras kontinuerligt, anslås och gås igenom på möten
 • Skyddsrond, två timmar varje vecka
 • Arbetsberedningar inför varje nytt moment inriktat på kvalitet, lönsamhet och arbetsmiljö.
 • Temporära konstruktioner granskas alltid av oberoende
 • Produktionsledare och projektör stämmer av ritningar med fokus på arbetsmiljö och byggbarhet.
 • Kontinuerlig kontakt med Arbetsmiljöverket
FAKTA Kort om Partihallsförbindelsen

 • Projekt: Fyrfältig vägbro 1 130 meter
 • Utmaningar: Omfattande grundläggningsarbeten – bland annat stöd-, kohesions- och bankpålning, KC-pelare, sponter, cellplats och lättklinkerfyllningar. Hård trafik, 125 000 fordon passerar området varje dag och bron ska även passera över Västra stambanan och Bohusbanan, totalt åtta spår.
 • Pålning: 125 000 meter
 • Betong: 30 000 kubikmeter
 • Armering: 4 500 ton
 • Stål: 3 000 ton
 • Schakt: 250 000 kubikmeter.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Produktion Miljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Säkerhetsarbetet i korthet

 • Obligatorisk skyddsutrustning
 • Säkerhetsgenomgång med alla nyanlända
 • Löpande riskinventering
 • Olyckor och andra tillbud rapporteras kontinuerligt, anslås och gås igenom på möten
 • Skyddsrond, två timmar varje vecka
 • Arbetsberedningar inför varje nytt moment inriktat på kvalitet, lönsamhet och arbetsmiljö.
 • Temporära konstruktioner granskas alltid av oberoende
 • Produktionsledare och projektör stämmer av ritningar med fokus på arbetsmiljö och byggbarhet.
 • Kontinuerlig kontakt med Arbetsmiljöverket
FAKTA Kort om Partihallsförbindelsen

 • Projekt: Fyrfältig vägbro 1 130 meter
 • Utmaningar: Omfattande grundläggningsarbeten – bland annat stöd-, kohesions- och bankpålning, KC-pelare, sponter, cellplats och lättklinkerfyllningar. Hård trafik, 125 000 fordon passerar området varje dag och bron ska även passera över Västra stambanan och Bohusbanan, totalt åtta spår.
 • Pålning: 125 000 meter
 • Betong: 30 000 kubikmeter
 • Armering: 4 500 ton
 • Stål: 3 000 ton
 • Schakt: 250 000 kubikmeter.