Varan har lagts till i varukorgen
Ökat intresse för grön asfalt
Miljö 22 mar 2011
Här läggs lågtempererad asfalt. Notera den goda arbetsmiljön utan någon varm rök.
Svenska anläggningsföretag satsar alltmer på återvunnen och lågtempererad asfalt. Efterfrågan på bullerdämpad asfalt ökar också.
Larissa Strömberg
Redaktör

I en serie rapporter från SBUF och svenska anläggningsföretag har flera olika asfaltstyper. Flera företag arbetar med att förbättra recepten på återvunnen och lågtempererad asfalt. Även bullerdämpande asfalt har med rätt underhåll en framtid

Miljöfokus

Asfalten har gjorts allt styvare för att kunna motstå ökade påfrestningar från trafiken. Den styvare asfalten är svårare att lägga vilket är ogynnsamt både för arbetsmiljö och yttre miljö.

Även den höga temperaturen förkortar livslängden på bituminet. Med miljöfrågor i fokus utvecklas miljövänlig asfalt med bibehållna beläggningskvalitet, men gynnsammare för miljön.

Lågtempererad asfalt

Den traditionella varma asfalten, HMA, eller även kallad WMA, tillverkas vid 150–180 grader. Vid tillverkning av lågtempererad asfalt, LTA, sänks temperaturen med cirka 30 grader. Ännu lägre tillverkningstemperatur skulle kräva modifiering av asfaltverket.

I en ny studie från SBUF, Vägverket och Peab Asfalt har man testat lågtemperaturasfalt med olika tillsatsmedel. Asfaltbeläggningar testades på låg- och högtrafikerade vägar.

Rapporten ger testvärden för de mest använda tillsatsmedlen på marknaden. Sammantaget visade projektet att LTA har lika bra egenskaper som den traditionella varma asfalten.

Återvunnen asfalt

En annan del i att utveckla asfaltbeläggningar är att kunna återvinna asfalt. En årlig tillverkad asfaltvolym är drygt 7 miljoner ton, varav 1 miljon ton återvinns av Trafikverket och 1–2 miljoner ton inom kommuner och den industriella sektorn.

Väghållare brukar ta hand om den uttjänta asfalten. En fungerande teknik för återvinning skulle minska behovet av anläggningar för förvaring av gammal asfalt.

Nygammal metod 

En annan studie från SBUF har testat en ny metod för att återvinna asfalt genom att tillsätta miljövänliga högraffinerade nafteniska mineraloljor. Själva metoden är inte ny, men det är först på senare tid som miljövänliga oljor blivit tillgängliga på marknaden.

Projektet handlade om återvinning av den traditionella varma asfalten i stationera asfaltverk med kalldosering och parallelltrumma. Tillsatsen av returasfalt var särskilt hög, 40 procent av vikt. Det visade sig att den återvunna asfalten blev lika smidig och lätt att lägga.

Ofta tillsätts ett mjukt bitumen men den metoden ger segare asfaltmassa. Den nya metoden med en uppmjukande olja till returasfalt visade sig ge bättre utmattningsegenskaper på asfalt. Skanska har lagt den föryngrade returasfalten på provvägar i Halland och Skåne.

Nya europeiska krav på bitumen

Sedan 2010 gäller den nya harmoniserade Europeiska bitumenspecifikationen (EN12591:2009). Sveriges strängare krav för dynamisk viskositet vid 60 grader celsius försvinner och det innebär ett ökat utbud av bitumen med varierande ursprung av råolja.

För att testa nya blandningar har SBUF och Vägverket testat sju olika bitumenleverantörer där bitumen blandades enligt den nya Europaspecifikationen.

Projektet visade att sex av sju undersökta bitumen klarade specifikationen. Beläggningarna har testats på trafikerade vägar under ett års tid. Undersökningen har omfattat en stor mängd mätningar av egenskaper. Ingen av de testade beläggningarna var bäst eller sämst på alla testerna.

Bullerdämpande beläggningar

Ett allt större intresse riktas mot beläggningar som reducerar buller direkt vid källan, det vill säga vid kontaktytan mellan däck och vägbeläggning. Det blir tystare överallt, både i bilen och utomhus.

Emellertid visade det sig att de bullerdämpande beläggningarna har en kortare livslängd och de bullerdämpande effekterna varar endast ett eller två år.

En rapport från SBUF, Skanska och Trafikverket "Bullerdämpande beläggningar – utvärdering och uppföljning av provsträckor på E4 och E18" har följt upp utlagda bullerdämpande beläggningar på motorvägar.

Rengöring är viktigt 

Man konstaterade att rengöring av beläggningar spelar en viktig roll för att den bullerdämpande effekten ska kvarstå. Rapporten föreslår att det utvecklas mer effektiva metoder för rengöring och hantering av spolvatten och slammet.

Dessutom betonas vikten av att rengöra även underlaget för bullerdämpande beläggningar. Det visade sig att större stenstorlek förlänger livslängden på tyst asfalt. En annan positiv effekt med tysta beläggningar är lägre rullmotstånd, vilket betyder mindre slitage för bildäck.

 

 

 

 

 

 

 

Här läggs traditionell varm asfalt med kraftig varm rök. Skillnaden är märkbar jämfört med den lågtempererade asfalten på bilden högst upp i artikeln.

Anläggning för uppvärmning av returasfalt
Larissa Strömberg
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

Anläggning för uppvärmning av returasfalt