Varan har lagts till i varukorgen
Hårda straff i dom om broras
Upphandling 29 mar 2011
Två arbetare dödades när en gjutform rasade vid bygget av bron över Älandsfjärden för tre år sedan. Foto: Gunnar Stattin, Scanpix.
Det blev stränga straff i domen om broraset vid Älandsfjärden utanför Härnösand. Tre personer fälls för arbetsmiljöbrott och Skanska döms att betala en företagsbot på sex miljoner kronor. Även två underleverantörer ska betala företagsbot på vardera 1 miljon kronor.

Ångermanlands tingsrätt meddelade i dag dom i det uppmärksammade arbetsmiljömålet kring broraset i Älandsfjärden för tre år sedan då två arbetare dog och tre skadades.

Olyckan orsakades av att en underdimensionerad gjutform av trä rasade när den utsattes för högre belastning den 25 maj 2008.

Skanskas brott

Domstolen konstaterar att Skanska som ansvarade för brobygget brutit mot bestämmelserna i arbetsmiljölagen eftersom man inte kontrollerat att den temporära gjutformen var så beskaffad och användes på ett sådant sätt att säkerhet gavs mot olycksfall.

Särskilt allvarligt anser tingsrätten det är att företaget inte kontrollerade underlag och beräkningar i ritningar sedan en provbelastning av konstruktionen visat på brister som kunde innebära allvarlig fara för säkerheten.

Skanska har också åsidosatt bestämmelser om Arbetarskyddsstyrelsen meddelat genom att inte avbryta arbetet under olycksdagen.

Produktionschefen fälld

Utöver företagsboten på sex miljoner döms Skanskas produktionschef på bygget för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död och kroppsskada. Brotten bedöms som grova.

Straffet blev villkorlig dom och samhällstjänst i 240 timmar. Däremot friades den tillförordnade produktionschefen helt från ansvar.

Företagsbot även för ÖTAB...

Örnsköldsviks Takstolstillverkning (ÖTAB), som tillverkade träknektarna till gjutformen, döms att betala en företagsbot på en miljon kronor.

Deras ansvarige representant döms till villkorlig dom och 60 dagsböter på samanlagt 9 000 kronor för arbetsmiljöbrott

... och för CSC

Även företaget Construction Software Center Europé (CSC) som konstruerade träknektarna på uppdrag av ÖTAB döms att betala en företagsbot på 1 miljon kronor.

Även deras ansvarige döms till villkorlig dom och 60 dagsböter på sammanlagt 21 000 kronor.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Upphandling
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter