Varan har lagts till i varukorgen
Fjärrvärmekunder får bättre koll
Energi 2 mar 2011
Installation av mätare för fjärravläsning hos slutanvändaren krävs för att fjärrvärmebolagen ska kunna fakturera på faktisk förbrukning av värme.
Fjärrvärmekunderna ska få rapporter om faktisk förbrukning varje månad och fakturor baserade på uppmätta värden, minst fyra gånger om året.

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen ett antal ändringar i fjärrvärmelagen.

Skyldighet för företagen

Ändringarna innebär en skyldighet för fjärrvärmeföretagen att mäta kundens faktiska värmeförbrukning och rapportera den månadsvis.

Dessutom ska debiteringen baseras på den uppmätta mängden värme och fakturor skickas minst fyra gånger per år. På så vis ska kunderna lättare kunna kontrollera hur mycket de förbrukar.

Betala för faktisk förbrukning

I dag tar fjärrvärmeföretagen i huvudsak betalt baserat på uppskattad förbrukning för värme och varmvatten. Många kunder med liten förbrukning debiteras bara en gång per år.

De nya bestämmelserna om mätning, rapportering och debitering föreslås inte börja gälla förrän den 1 januari 2015.

Avtalet ska visa vad som gäller

I propositionen föreslår regeringen också en bestämmelse om att det i avtalet om fjärrvärme ska framgå vad som gäller mellan parterna beträffande mätning, rapportering och debitering. Denna ändring ska dock träda i kraft redan 1 januari 2012.

Fjärrvärmemarknaden är redo

För två år sedan bedömde regeringen i propositionen ”En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi” (prop 2008/09:163 s.72) att fjärrvärmemarknaden inte var tekniskt redo för ett generellt krav på fakturering av fjärrvärme baserat på faktisk förbrukning.

Detta eftersom det inte fanns mätare för fjärravläsning installerade hos alla slutanvändare. Erfarenheterna från motsvarande reform på elsidan, där krav på individuell mätning infördes 1 juli 2009 har fått politikerna att ändra sig. Därför bedömer regeringen att motsvarande krav för fjärrvärme bör införas.

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter