Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
BBR:s regler för ungdomsboende?
Bestämmelser 25 mar 2011
Vilka villkor måste infrias för att få tillämpa BBR:s regler för ungdomsboende?
Svar: Villkoret för att få tillämpa reglerna i BBR 3:226 är att det ska vara en boendeform för ungdomar eller studerande. Det finns ingen entydig definition av vad en ungdomsbostad är. I Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät frågas hur många ungdomsbostäder det finns. Då definieras de med bostäder som enbart hyrs ut till personer under en viss ålder.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

En ungdomsbostad är en bostad som enbart hyrs ut till personer under en viss ålder enligt definitionen i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät. Bild: Sanja Gjenero, sxc.hu
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

En ungdomsbostad är en bostad som enbart hyrs ut till personer under en viss ålder enligt definitionen i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät. Bild: Sanja Gjenero, sxc.hu