Varan har lagts till i varukorgen

BBR:s regler för ungdomsboende?

Bestämmelser 25 mar 2011
Vilka villkor måste infrias för att få tillämpa BBR:s regler för ungdomsboende?
Svar: Villkoret för att få tillämpa reglerna i BBR 3:226 är att det ska vara en boendeform för ungdomar eller studerande. Det finns ingen entydig definition av vad en ungdomsbostad är. I Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät frågas hur många ungdomsbostäder det finns. Då definieras de med bostäder som enbart hyrs ut till personer under en viss ålder.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter