Varan har lagts till i varukorgen
BBR:s regler för ungdomsboende?
Bestämmelser 25 mar 2011
Vilka villkor måste infrias för att få tillämpa BBR:s regler för ungdomsboende?
Svar: Villkoret för att få tillämpa reglerna i BBR 3:226 är att det ska vara en boendeform för ungdomar eller studerande. Det finns ingen entydig definition av vad en ungdomsbostad är. I Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät frågas hur många ungdomsbostäder det finns. Då definieras de med bostäder som enbart hyrs ut till personer under en viss ålder.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter