Varan har lagts till i varukorgen

Bättre brandskydd i vårdlokaler

Brandskyddsföreningen vill göra det lättare för vårdanläggningar att få ett gott brandskydd. Det handlar om brandskydd av såväl byggnadsteknisk som organisatorisk karaktär. Foto: S:t Görans sjukhus, Stockholm. Carola Buretorp/Locum.
Brandskyddsföreningen tar fram en serie publikationer som beskriver vad olika verksamheter måste tänka på när det gäller brandskydd. Först ut är vårdanläggningar.
Karin Larén Hallström
Press

”Vidtag brandskydd i skälig omfattning”. Tydligare än så är inte lagen om skydd mot olyckor när det gäller brandskydd i byggnad du äger eller använder.

Därför tar nu Brandskyddsföreningen fram en serie skrifter som ska göra det lättare att följa lagen. Det handlar om brandskydd av såväl byggnadsteknisk som organisatorisk karaktär.

Den första skriften har precis kommit från tryckeriet och heter "Vägledning till skäligt brandskydd i vårdanläggning".

Överlappning

Lagar och föreskrifter överlappar ofta varandra. Huvudprincipen är dock att byggnaden ska leva upp till de regler som gällde när den byggdes.

Författarna påpekar att råden i skriften baserar sig på den lägstanivå samhället accepterar. Läsaren bör vara medveten om att det kan vara motiverat med högre brandskyddsnivå än lagen kräver.

Tydlighet i organisationen

Kapitlet om organisatoriskt brandskydd pekar på hur viktigt det är med tydlig ansvarsfördelning är för att brandskyddet ska fungera. Det handlar bland annat om att identifiera brandrisker, skapa rutiner och genomföra övningar.

Skriften går igenom de vanligaste orsakerna till eldsvåda i vårdlokaler. Visste du att anlagd brand är den vanligaste brandorsaken på sjukhus och psykiatrisk vård? I lokaler för åldringsvård är glömd spis den vanligaste brandorsaken.

Byggnadstekniskt brandskydd

När det gäller det byggnadstekniska brandskyddet i vårdanläggningar handlar de viktigaste punkterna om:

  • Utrymningsvägar. Lokalerna bör ha tillgång till minst två utrymningsvägar. Korridor på vårdavdelning klassas inte som en sådan. Av praktiska skäl accepteras dock horisontell utrymning, det vill säga förflyttning till annan vårdavdelning för att vinna tid.
  • Larm och brandsläckningsutrustning. Vårdanläggningar ska vara försedda med automatiskt brandlarm. Larmsignaler ska kunna uppfattas överallt där personal vistas.
  • Åtgärder som begränsar brandspridning. Vid dödsbränder är säng, soffa och fåtölj vanliga startföremål. Alla tapeter, ytskikt och lös inredning bör väljas med hänsyn till brandspridningsrisken.

Fler branscher följer

Under våren 2011 planerar Brandskyddsföreningen att ge ut skrifter för förvaltare av flerbostadshus, skolor samt förskolor. Efter sommaren kommer vägledningar för industrier och verkstäder.

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Säkerhet- och larmsystem Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter