Varan har lagts till i varukorgen

Ändrad bedömning av krav på kväverening

Kvävehalten i ett indirekt kväveutsläpp måste minskas om mer än 30 procent av avloppsvattnet från tätbebyggelse når känsliga vatten. Det är innebörden i nya föreskrifter från Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket ändrar sin vägledning för när krav på kväverening inträder och vilka förutsättningar som gäller för att uppfylla det alternativa kravet att reducera kväveutsläppet med minst 70 procent.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Bestämmelser
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter