Varan har lagts till i varukorgen
Se upp för ocertifierade takstolar
Konstruktion 24 maj 2011
Takstolarna kan inte provas efter monteringen. Ingen CE-märkning - inget slutbesked.
Många stora tillverkare saknar certifiering och minst 150 000 icke CE-märkta takstolar levereras till svenska byggen.

I över ett halvår har de nya reglerna gällt, ändå levereras fortfarande minst 150 000 icke CE-märkta takstolar till byggen i Sverige. Eftersom de måste bytas ut innan husen kan godkännas som färdigställda kan de bli riktigt dyra köp.

– Byggherren har ansvaret, men kunskapen om dessa regler är i många fall dålig. Provning av takstolen kan inte utföras efter det att den är monterad, vilket medför att den inte kan CE-märkas i efterhand. Det kostar stora belopp om man behöver byta ut icke CE-märkta takstolar som sitter i färdigställda byggnader, säger Carl-Tore Bengtsson, ordförande i Svenska Takstolsföreningen, Stak.

Inte nya regler men långsam bransch

Reglerna om certifiering för takstolar är långt ifrån nya. Ändå saknar mer än hälften av alla takstolstillverkare certifiering. Och det är inga småföretag som slarvar – många är större aktörer med en tillverkning på över 10 000 takstolar per år. Nya fabriker startas också utan certifiering.

Utan CE-certifiering kan tillverkaren inte styrka produktens egenskaper enligt den harmoniserade standarden SS EN 14 250. Och byggnadsnämnderna kan inte utfärda slutbesked för bygget.

Problemet ska upp till ytan

– Det är viktigt för branschen att alla tillverkare följer normen, arbetar på samma villkor och inte minst att alla parter kan känna sig trygga med den produkt som levereras.

I dagarna fortsätter Stak sitt arbete genom att bland annat informera kommunerna för att säkerställa att berörda tjänstemän känner till vad som gäller. Man hoppas att detta ska leda till ökad kunskap och en högre säkerhetsnivå, med anledning av att takstolen bär stora laster i en huskonstruktion.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter