Varan har lagts till i varukorgen

Säkrare arbetsmiljö med nya krav

Underhåll 19 maj 2011
Säkrare vägarbeten och bättre förfråningsunderlag – Trafikverket har entreprenörer och personalen på vägarna i fokus.
Tydligare information i förfrågningsunderlag och kompetenskrav i stället för utbildningskrav blir nyheter i Arbete på väg. Trafikverket lanserar också en ny version av FIFA under hösten/vintern 2011/2012.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Den övergripande målsättningen är högre säkerhet genom att försöka minska personalens tid i trafikmiljö och få ner hastigheten på passerande trafik samt mindre trafikstörningar med mindre köbildning.

Bättre förfrågningsunderlag

Ett annat mål är också bättre anpassning till reglerna för upphandling (AB, AMA) och enklare kostnadsberäkningar.

– I förfrågningsunderlaget ska det finnas information om eventuell omledning så att entreprenörer kan ta ställning till det redan från början. Även andra säkerhetsfrågor som berör objektet ska vara tydligt redovisade i förfrågningsunderlaget, säger Gunnar Wikström som samordnar arbetet på Trafikverket.

Arbetsgivare får fullt ansvar

Gunnar Wikström lyfter också fram att ansvaret för säkerhetsfrågorna lyfts över till arbetsgivaren, där det hör hemma enligt arbetslagstiftningen. Konkret görs det genom att Trafikverket ersätter sina krav på utbildningar med krav på kompetens.

Entreprenören ska som arbetsgivare säkra att ansvarspersoner som arbetar med vägmärken och skyddsanordningar vid en vägarbetsplats har rätt kompetens. Som stöd kommer Trafikverket att erbjuda en utbildning i form av e-learning.

Ändringarna lanseras troligen vid årsskiftet tillsammans med en ny eller uppdaterad föreskrift.

Nytt och enklare FIFA

Dagens FIFA, Trafikverkets system för ansökan om trafikanordningsplaner, ska ersättas med ett robustare och mer användarvänligt system. Dagens system kräver en hel del övning när TA-planer ska anmälas, och sedan varje gång man ska uppdatera dem.

– En entreprenör ska direkt kunna sätta sig och fylla i sina TA-planer utan några förkunskaper om systemet. Det ska vara betydligt enklare att rapportera in, säger Claes Häll som är trafikingenjör på Trafikverket där han bistår entreprenörer som vill ha hjälp med TA-planer.

Under en övergångsperiod kommer två system att vara drift. Alla arbeten som är anmälda i det befintliga systemet kommer att stanna där, och det nya FIFA fylls på med nya TA-planer. Håll ögonen öppna efter lanseringen av det nya FIFA vid årsskiftet.

FAKTA Snabbfakta förändringarna i Arbete på väg

Planerat till årsskiftet  2011/2012

 1. Upphandlingsunderlag anpassas till AB och AMA
 2. Förfråningsunderlag får info om omledning och säkerhetsfrågor för objektet
 3. Komptenskrav ersätter utbildningskrav
 4. Ny FIFA för rapportering av TA-planer
FAKTA Nya FIFA - snabbfakta

Nya FIFA lanseas vid årsskiftet. Det innebär för dig att:

 • under en övergångsperiod kan det innebära att du behöver jobba i båda systemen (beroende på om du har ej avslutade TA-Planer i det gamla FIFA
 • att du måste skapa ett nytt användarkonto i nya FIFA
 • nya FIFA ger dig ett nytt utseende (användargränssnitt) för inmatning av uppgifter
 • i nya FIFA kommer du att kunna registrera egna kontakter till det nya användarkontot, som kan återanvändas nästa gång du ansöker om TA-Plan
 • bättre information om nyheter
 • gamla och Nya FIFA använder samma telefonitjänst men den förändras något

När Nya FIFA är driftsatt gäller följande:

För åtkomst av TA-Planer som skapats i gamla FIFA gäller:

 • att gamla FIFA stängs för nyregistreringar av TA-Planer men du kan nå dem med det gamla användarkontot, lösenord via gamla FIFA, dessa TA-Planer kan dock startas, pausas, återaktiveras samt avslutas via webbfunktion samt telefonitjänst.
 • du måste logga in med det användarkonto som du haft sedan tidigare i det gamla FIFA
 • du kan fortfarande söka efter tidigare godkända TA-Planer i gamla FIFA
 • ingen migrering av data kommer att genomföras (för stora kostnader), dock kommer vissa TA-Planer att flyttas då gamla FIFA stängs helt och hållet. Flyttade TA-Planer får nytt ID
 • objektspecifika TA-planer anmäls genom FIFA /telefonitjänsten
 • generella TA-planer anmäls genom trafikledningscentral.

• Info går ut till trafikradion, internet, navigatorer med tmc.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Underhåll Vägar och gator Arbetsmiljö Transportsystem Produktion Juridik Upphandling Bestämmelser
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Snabbfakta förändringarna i Arbete på väg

Planerat till årsskiftet  2011/2012

 1. Upphandlingsunderlag anpassas till AB och AMA
 2. Förfråningsunderlag får info om omledning och säkerhetsfrågor för objektet
 3. Komptenskrav ersätter utbildningskrav
 4. Ny FIFA för rapportering av TA-planer
FAKTA Nya FIFA - snabbfakta

Nya FIFA lanseas vid årsskiftet. Det innebär för dig att:

 • under en övergångsperiod kan det innebära att du behöver jobba i båda systemen (beroende på om du har ej avslutade TA-Planer i det gamla FIFA
 • att du måste skapa ett nytt användarkonto i nya FIFA
 • nya FIFA ger dig ett nytt utseende (användargränssnitt) för inmatning av uppgifter
 • i nya FIFA kommer du att kunna registrera egna kontakter till det nya användarkontot, som kan återanvändas nästa gång du ansöker om TA-Plan
 • bättre information om nyheter
 • gamla och Nya FIFA använder samma telefonitjänst men den förändras något

När Nya FIFA är driftsatt gäller följande:

För åtkomst av TA-Planer som skapats i gamla FIFA gäller:

 • att gamla FIFA stängs för nyregistreringar av TA-Planer men du kan nå dem med det gamla användarkontot, lösenord via gamla FIFA, dessa TA-Planer kan dock startas, pausas, återaktiveras samt avslutas via webbfunktion samt telefonitjänst.
 • du måste logga in med det användarkonto som du haft sedan tidigare i det gamla FIFA
 • du kan fortfarande söka efter tidigare godkända TA-Planer i gamla FIFA
 • ingen migrering av data kommer att genomföras (för stora kostnader), dock kommer vissa TA-Planer att flyttas då gamla FIFA stängs helt och hållet. Flyttade TA-Planer får nytt ID
 • objektspecifika TA-planer anmäls genom FIFA /telefonitjänsten
 • generella TA-planer anmäls genom trafikledningscentral.

• Info går ut till trafikradion, internet, navigatorer med tmc.