Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Så ska djur och hus samsas
Bostäder 11 maj 2011
Skriften ger inga rekommendationer i avstånd mellan djur och människa. Foto: Tuppen Benny av Anders Wester.
Ny vägledning från Boverket ska fördjupa kunskapen om hur djurhållning bör hanteras i den fysiska planeringen. Boendes hälsa och senaste forskningsrön om djurallergi står bakom de ändrade råden.
Cecilia Jondell
Redaktör
Den nya vägledningen från Boverket ska underlätta tillämpningen av plan- och bygglagen genom att beskriva kunskapsläget och rättspraxis när det gäller djurhållning och fysisk planering.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Faktaruta

  • Utgångspunkten för Boverkets vägledning om djurhållning har varit de boendes hälsa och säkerhet samt de senaste forskningsrönen om djurallergier.
  • I Boverkets allmänna råd 1995:5 har rekommendationerna för skyddsavstånd mellan bostadsområden, skolor och daghem och djurhållning byggt på vetskapen att allergen från häst innebär en allvarlig hälsofara för den överkänslige. Inte på den faktiska kunskapen om allergenens spridningsvägar.
  • Forskning och praxis har i allt större utsträckning underkänt risken för allergenspridning som motiv för större skyddsavstånd. Det finns flera positiva effekter med att ha djur i närområdet.
  • Djurhållning är anmälnings- och tillståndspliktig som miljöfarlig verksamhet. Kraven på åtgärder för att förebygga och begränsa störningar mot omgivningen har blivit strängare. Detta ger nya möjligheter vid tillämpningen av PBL och MB.
  • Domstolarna tar allt mindre hänsyn till riktlinjer från centrala myndigheter om skyddsavstånd mellan djurhållning och känsliga miljöer. Bedömningar görs utifrån det faktiska förhållanden i närområdet och krav i plan- och bygglagen samt miljöbalken.
Fördjupningsmaterial

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Lov och tillsyn Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Faktaruta

  • Utgångspunkten för Boverkets vägledning om djurhållning har varit de boendes hälsa och säkerhet samt de senaste forskningsrönen om djurallergier.
  • I Boverkets allmänna råd 1995:5 har rekommendationerna för skyddsavstånd mellan bostadsområden, skolor och daghem och djurhållning byggt på vetskapen att allergen från häst innebär en allvarlig hälsofara för den överkänslige. Inte på den faktiska kunskapen om allergenens spridningsvägar.
  • Forskning och praxis har i allt större utsträckning underkänt risken för allergenspridning som motiv för större skyddsavstånd. Det finns flera positiva effekter med att ha djur i närområdet.
  • Djurhållning är anmälnings- och tillståndspliktig som miljöfarlig verksamhet. Kraven på åtgärder för att förebygga och begränsa störningar mot omgivningen har blivit strängare. Detta ger nya möjligheter vid tillämpningen av PBL och MB.
  • Domstolarna tar allt mindre hänsyn till riktlinjer från centrala myndigheter om skyddsavstånd mellan djurhållning och känsliga miljöer. Bedömningar görs utifrån det faktiska förhållanden i närområdet och krav i plan- och bygglagen samt miljöbalken.
Fördjupningsmaterial