Varan har lagts till i varukorgen

Remiss till ny AMA Hus 11

Energi 5 maj 2011
AMA förnyas vart tredje år efter ett rullande schema. Nu är det dags för AMA Hus, med tillhörande råd och anvisningar.
Var med och påverka framtidens AMA Hus. Remissförslaget till AMA Hus 11 med tillhörande råd och anvisningar finns nu tillgängligt. Synpunkter och förslag ska vara insända senast den 10 augusti.
Karin Larén Hallström
Press

Nu går förslaget till AMA Hus 11, med tillhörande råd och anvisningar på remiss.

Arbetet med att förnya AMA 08 Hus och RA Hus 08 började under hösten 2010. 24 sakkunniga har gjort utredningsarbetet.

Många fler har välvilligt deltagit som remisspersoner åt utredaren eller i remissgruppen, som Svensk Byggtjänst satt samman.

Kortare cykler

Tidigare har det gått tio till femton år mellan uppdateringarna av de fyra olika AMA-delarna (Anläggning, Hus, VVS & kyla och El).

År 2006 beslutades att alla dessa delar ska förnyas vart tredje år efter ett rullande schema. Sedan dess har Administrativa föreskrifter, AMA AF 07, AMA Anläggning 07 och nyligen AMA Anläggning 10 utkommit. Vid årsskiftet 2008/2009 utkom så AMA Hus 08 och året därefter AMA VVS 09 och AMA EL 09, och nu är det alltså dags för AMA Hus 11.

Många förändringar

– Det är över lag mycket nyheter i AMA Hus 11 och RA Hus 11. Alla delar har omarbetats, vissa mer, andra mindre. Många nyheter beror på materialutvecklingen inom husbyggnad, berättar Bo Samuelsson, projektansvarig för AMA Hus 11 och RA Hus 11.

Nyheter finns i alla kapitel, i både texter, tabeller och figurer, bland annat:

  • De nya kraven på konstruktioner av trä, stål och betong med mera genom Eurokoder och EKS – som ersatt Boverkets konstruktionsregler, BKR med tillhörande handböcker – har inneburit nya och omarbetade texter i många avsnitt.
  • Exempelvis kan kapitlen om byggdelar 01S till 49, betong, ES, trä, HSD och plåt, JT, sakvaror NS med fönster och dörrar m m nämnas där många nyheter och ändringar finns.
  • Alla texter gällande köksinredningar och vitvaror flyttades till AMA Hus 08 från VVS AMA och El AMA. Nu har hela inredningsavsnittet (X-kapitlet) med storköksdelen bearbetats, med många nyheter som följd.
  • Avsnittet om fästdon har än en gång utökats och utvecklats. Här finns nu mer om bland annat val av fästdon med utgångspunkt från kraven i EKS och Eurokoder.  

”Viktigt att få in synpunkter”

Förslaget till nytt innehåll i AMA Hus 11 och RA Hus 11 har gått ut på remiss till en bred bas av mottagare inom hela branschen.

– Det är mycket viktigt att vi får in svar  från alla i branschen som har förslag till förbättringar och förändringar. De som av någon anledning inte fått information om remissmaterialet kan gå in på vår hemsida, se länk . Där kan man ta del av hela materialet, säger Bo Samuelsson, och fortsätter:

– Vi är tacksamma om ni använder den blankett (en Excel-fil) som vi tillhandahåller på vår webbplats. På så vis underlättas vår bearbetning av svaren.

Svarsblanketterna ska skickas till remissAMAhus@byggtjanst.se senast den 10 augusti.

 

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Energi AMA Produktion Projektering Upphandling Konstruktion Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter