Varan har lagts till i varukorgen
Plankorsningar säkrade
Vägar och gator 10 maj 2011
Ovanligt nära samarbete mellan väg- och järnvägssidan har gett resultat. På fyra år har Sveriges plankorsningar inventerats och fått höjd säkerhet.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Över 9 000 korsningar är inventerade och de 2 800 som trafikeras av tung trafik har mätts in med hjälp av utrustning från Vectura.

I en plankorsning möts två system – väg och järnväg – och genom processen Ola har flera systemaktörer samarbetat för att höja säkerheten.

 – Plankorsnings-Ola är speciellt. Att väg- och järnvägssidan samarbetar kring detta har väckt stort internationellt intresse, säger Paulina Holmberg som varit projektledare åt Vägverket och lett processen tillsammans med Banverkets projektledare.

Det handlar om att driva på utvecklingen av ny teknik, att samordna planeringen runt säkerhetsfrågor och fördjupa uppföljningen av olycksdata.

Konkreta åtgärder i Ola-arbetet:

  • plankorsningar har byggts bort
  • plankorsningar har fått bättre skydd
  • plankorsningar har fått bättre varningssystem.

Det ursprungliga arbetet är nu slutfört, men processen går vidare bland annat genom en kundundersökning kring enskilda vägar.

Svåra olyckor blev startskott

Plankorsnings-Ola startade 2005 efter två svåra olyckor där tåg kolliderat med tunga fordon.

I Nosaby i Skåne blev en lastbil med släp kvar i korsningen när bommarna fälldes. Två personer på tåget omkom och 47 skadades, varav flera allvarligt.

I Ekträsk i Västerbotten fastnade en tung trailer med underredet i en plankorsning strax innan tåget kom. Lokföraren kastade sig ur hytten och skadades svårt.

Fem–tio personer omkommer varje år

I arbetet med plankorsningar hämtades fakta bland annat ur de djupstudier som Vägverket gör på alla dödsolyckor. Varje år dör mellan 5 och 10 personer i olyckor på järnvägsövergångar. De som oftast drabbas är personbilsförare.

Olyckorna är vanligast på smala vägar i det enskilda vägnätet och på övergångar som saknar skyddsanordning. Olyckorna i Nosaby eller Ekträsk är alltså inte typiska, däremot fick de förödande konsekvenser.

– När en olycka inträffar på grund av att någon inte uppfattar till exempel ljud- eller ljussignaler i en plankorsning pekar det på att systemet inte fungerar. Då måste man tänka till och hitta lösningar för att hjälpa trafikanterna att göra rätt, säger Paulina Holmberg.

Kör igenom bommarna vid fara

Lastbilsföraren i Nosaby försökte lyfta bommarna för hand för att komma av spåret. Om han kört rakt igenom bommarna hade han kanske fått bort bilen innan tåget kom. På fem platser prövar man nu budskap på insidan av bommarna som ska instruera förare att köra igenom vid fara.

I Ekträsk orsakades olyckan av en felaktig vägprofil.

På fem platser prövar man nu budskap på insidan av bommarna som ska instruera förare att köra igenom vid fara. Bild: Vectura
FAKTA OLA-metodiken

Ola-metodiken är ett systematiskt arbetssätt för ökad trafiksäkerhet där olika aktörer samlas för att tillsammans försöka lösa ett gemensamt problem. Förkortningen Ola står för objektiva fakta, lösningar och avsikter.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

På fem platser prövar man nu budskap på insidan av bommarna som ska instruera förare att köra igenom vid fara. Bild: Vectura
FAKTA OLA-metodiken

Ola-metodiken är ett systematiskt arbetssätt för ökad trafiksäkerhet där olika aktörer samlas för att tillsammans försöka lösa ett gemensamt problem. Förkortningen Ola står för objektiva fakta, lösningar och avsikter.