Varan har lagts till i varukorgen
Parkering renar Hyllies dagvatten
Teknik 9 jun 2011
Hela parkeringens terrassyta är uppbyggd med kalkstabiliserad lera. Ett experiment som fallit ganska väl ut.
I skånska Hyllie är landskapsarkitekten och botanikern med och utformar parkeringarna. De är viktiga för dagvattensystemet och ansluter till ekostråket.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Hyllies västra centrumparkering har 1300 parkeringsplatser. Den är också dimensionerad för så kallade tioårsregn eftersom dagvattennätet är hårt belastat. Vid hundraårsregn då omgivande system inte räcker till kan upp till 50 000 kubikmeter vatten belasta området.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter