Varan har lagts till i varukorgen
Ny föreskrift om enkelt avhjälpta hinder
Tillgänglighet 2 maj 2011
Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, BFS 2011:13, HIN 2, har nu publicerats. Den innehåller i huvudsak förtydliganden och uppdaterade hänvisningar till aktuell lagstiftning.
I HIN 2 har hänvisningar rättats så att de stämmer med den nya lagen och förordningen. Några föreskrifter och råd har formulerats om för att förtydliga bestämmelserna och underlätta tillämpningen.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Bestämmelser Bostäder
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter