Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ny föreskrift om enkelt avhjälpta hinder
Tillgänglighet 2 maj 2011
Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, BFS 2011:13, HIN 2, har nu publicerats. Den innehåller i huvudsak förtydliganden och uppdaterade hänvisningar till aktuell lagstiftning.
I HIN 2 har hänvisningar rättats så att de stämmer med den nya lagen och förordningen. Några föreskrifter och råd har formulerats om för att förtydliga bestämmelserna och underlätta tillämpningen.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Några få trappsteg kan innebära ett oöverstigligt hinder. Foto: Ulf Söderlund
Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Bestämmelser Bostäder
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Några få trappsteg kan innebära ett oöverstigligt hinder. Foto: Ulf Söderlund